Consiliul Județean Călăraşi caută administrator public

Print Friendly, PDF & Email

Consiliul-Judetean-Calarasi-sAstăzi, Consiliul Judeţean a pus pe ordinea de zi a proiectelor ce urmează a fi aprobate, modificarea Organigramei, a Statului de funcții si Regulamentului de Organizare si Funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Calarasi.

La prima vedere, proiecte de hotărâre de acest gen au mai fost pe ordinea de zi a consilierilor, numai că, de această dată, modificarea presupune o premieră la nivelul Consiliului Județean: înființarea postului de administrator public, poziție justificată printr-o mai buna coordonare şi eficientizare a activității aparatului de specialitate.

În acest context, tot miercuri se vor supune aprobării criteriile, procedurile si atribuțiile specifice pentru numirea si eliberarea din funcție a administratorului public al județului Calarasi.

Noul administrator public va avea ca sarcini principale: coordonarea aparatului de specialitate al Consiliului Județean, coordonarea serviciilor publice de interes județean, exercitarea calităţii de ordonator principal de credite, elaborarea şi managementul proiectelor de dezvoltare instituțională si locală, coordonarea activității de absorbție a fondurilor europene.

Criteriile pe baza cărora va fi selectat administratorul public cuprind, printre altele: o experiență de minim 5 ani în funcții de conducere, studii de masterat sau postuniversitare, experiența de minim 2 ani în implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene, specializări in management, managementul proiectelor, achiziții publice, aptitudini în procesul decizional, de organizare si coordonare, de analiză si sinteză, dar şi cunoașterea a cel puțin doua limbi străine de circulație internațională, scris si vorbit, nivel mediu.

O poziție similară de administrator public există şi în organigrama Primăriei municipiului Călăraşi, pănă în prezent, însă, postul nefiind scos la concurs. Dacă criteriile propuse a fi îndeplinite de noul administrator public al județului vor fi aprobate, vom vedea dacă administrația publică județeana va decide ocuparea postului în perioada imediat următoare.

Please enter banners and links.

Next Post

Iliuţă contra Drăgulin

mie aug. 27 , 2014
Print 🖨 PDF 📄 eBook 📱Marea şi apriga bătălie electorală pentru primăria Călăraşi, din 2016, se prefigurează încă de pe acum. Cum edilul Daniel Drăgulin, deocamdată, doar simplu membru PNL, a făcut un pas în spate, chiar înainte de alegerile prezindenţiale, în prezent, se prefigurează doi candidaţi din partea Alianţei […]