Print Friendly, PDF & Email

Asociatia TERRA RURALIS Bucuresti, in asociere cu SC PMG PROJECT MANAGEMENT GROUP SRL din municipiul Calarasi a derulat, in perioada 14.12.2012 – 30.06.2013, prioectul : Servicii de orientare socio – economic? pentru popula?ia agricol? din comunele: Ciocanesti, Gradistea, Cuza Voda, Roseti ?i Unirea, judetul Calarasi f?r? a se limita îns? […]

Print Friendly, PDF & Email

La C?l?ra?i s-a desf??urat, în perioada 16 -18 ianuarie, seminarul tematic „Comunicarea cu persoanele de etnie Rom?”.  Seminarul este primul  dintr-o serie de trei astfel de evenimete ce se vor derula la C?l?ra?i în perioada ianuarie – februarie 2013. Scopul desf??ur?rii acestor ac?iuni îl reprezint? dezvoltarea abilit??ilor de comunicare ?i […]

0Shares