Print Friendly, PDF & Email

Centrul Jude?ean de Cultur? ?i Crea?ie C?l?ra?i v? invit? la evenimentul “Reuniune Coral?”, în perioada, 30 iunie- 01 iulie 2017. În cadrul evenimentului ve?i putea asculta: – muzic? laic?, vineri 30 iunie,ora.20.00, sala “Barbu ?tirbei” – muzic? religioas?, sâmb?t? 01 iulie,ora 19.00, biserica “Sfin?ii Împ?ra?i Constantin ?i Elena”(Volna)   Programul […]

Print Friendly, PDF & Email

Centrul Jude?ean de Cultur? ?i Crea?ie C?l?ra?i a g?zduit sâmb?t?, 10 iunie, la sala Cinema 3D/2D conferin?a “Cine m-a manipulat ?” , ca urmare a interesului manifestat de tineri pentru acest subiect al manipul?rii. La eveniment au fost invita?i doi speakeri cu experien?? în domeniu (M?d?lina Moroldo ?i Andrei Stupu […]

Print Friendly, PDF & Email

Centrul Cultural Jude?ean C?l?ra?i, anun?? reprogramarea piesei de teatru ”Angajare de clovn”, programat? ini?ial în data de 04 Octombrie 2016, pentru data de 06 Octombrie 2016, începând cu  ora 18:00. Spectacolul “Angajare de clovn”, scris de celebrul dramaturg român Matei Vi?niec, în regia lui Daniel Bucur, distribu?ia: Ionel Mih?ilescu, Magda […]

Print Friendly, PDF & Email

În cadrul evenimentelor dedicate Zilelor Europene ale Patrimoniului, organizate la Muzeul Municipal, sâmb?t?, 17 septembrie, ora 14.00, a avut loc ?i deschiderea oficial? a bibliotecii muzeului, în cadrul proiectului pe termen lung – De la comunitate pentru comunitate prin intermediul muzeului. Muzeul Municipal C?l?ra?i a primit, pân? acum, diferite obiecte […]

Print Friendly, PDF & Email

 Membrii Trupei de teatru ”TREPTE”, a Centrului Cultural Jude?ean C?l?ra?i, au participat în perioada 21 – 30 Iunie 2016, la Festivalul – Concurs Na?ional de Teatru pentru Copii ?i Tineret “COPIL ÎN EUROPA”. Piesa de teatru cu care au intrat în concurs este “…dincolo?”, adaptare ?i regie de ?tefan Ni?u, […]

Print Friendly, PDF & Email

 Joi, 3 martie, ora 18.00, în sala de spectacole ,,Barbu ?tirbei ’’, a Centrului Cultural Jude?ean  C?l?ra?i, î?i face debutul noua stagiune teatral?, cu  spectacolul  ”Egoistul”, de Jean Anouilh. “Egoistul” este ultima pies? a dramaturgului Jean Anouilh, un fel de pies? testament. Este opera în care autorul î?i dezv?luie, f?r? menajamente, […]

Print Friendly, PDF & Email

”Spre marea bucurie a celor mici, în urma cererilor, piesa de teatru pentru copii “CARTEA JUNGLEI” revine la C?l?ra?i. Fiind declarat de cei ce l-au vizionat, unul dintre cele mai frumoase spectacole pentru copii, ce s-a jucat vreodat? pe scena teatrului c?l?r??ean, Centrul Cultural îl readuce pe scena s?lii de spectacole ”Barbu ?tirbei”, vineri, 8 mai […]

Print Friendly, PDF & Email

Vineri, 19 septembrie, debuteaz? Stagiunea “Toamna cultural?”, cu spectacolul de teatru “Mobil? ?i durere”, de Teodor Mazilu, prezentat de Centrul pentru UNESCO “Nicolae B?lcescu”, Bucure?ti, regia: Victor Ioan Frunz?. Din distribu?ie fac parte: George Costin, Sorin Miron, Adrian Nicolae, Andrei Hutuleac, Nicoleta Hâncu, Alexandra Fasola, Irina Bucescu. Piesa este programata pentru vineri, […]

2Shares