ANUNT DE LICITAŢIE

Print Friendly, PDF & Email

 

 1. Informatii generale privind concedentul, in special denumirea, codul fiscal, adresa, nr. de telefon, telefax si/sau adresa de e-mail a persoanei de contact:

MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI, cod fiscal 4445370, cu sediul in str. Bucuresti, nr. 140 A, , Municipiul Calarasi, Judet Calarasi, telefon/fax  0242311031, e-mail ana.selaru@primariacalarasi.ro

 1. Informatii generale privind obiectul concesiunii, in special descrierea si identificarea bunului/bunurilor care urmeaza sa fie concesionat/e:

Obiectul concesiunii este reprezentat  de un imobil teren aparţinând domeniului privat al municipiului Calarasi, in suprafata de 572 mp, situat in Cãlãrasi, str. General  Leonard Mociulschi nr. 1 avand ca destinaţie edificare spaţiu pentru prestãri servicii;

 1. Informatii privind documentatia de atribuire:
  • Modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplaral documentatiei de atribuire: persoanele pot intra in posesia documentatiei de atribuire inaintand o solicitare scrisa in acest sens.
  • Denumirea si adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire: Serviciul Investitii si Infrastructura (etajul 2)din cadrul primariei Municipiului Calarasi
  • Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar , unde este cazul, potrivit prevederilor OUG 54/2006: Documentatia de atribuire va fi pusa la dispozitia solicitantului contra cost , la o valoare de 50 de lei, platibili la casieria unitatii.
  • Data limita pentru solicitarea clarificarilor: 06..2018, ora 16:30
 2. Informatii privind ofertele:

4.1. Data limita de depunere a ofertelor : 22.06.2018, ora 16:30

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primaria Municipiului Calarasi, str. Bucuresti, nr. 140 A, Compartimetul Investitii si Infrastructura.

4.3. Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta: fiecare participant poate depune doar o singura oferta pe suprafata, intr-un exemplar.

 1. Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor: 25.06.2018, ora 12:00
 2. Denumirea , adresa, numarul de telefon, telefax si/sau adresa de e-mail a instantei competente in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei competente in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei: Tribunalul Calarasi, str. Bucuresti nr. 106, 910068 – Calarasi, jud. Calarasi. Tel. 0242311947; 0242312505; 0242311516; Fax: 0242316157, trcl@just.ro.
 3. Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate, in vederea publicarii: 31.05.2018

 

PRIMAR

Drãgulin Daniel Ştefan

Please enter banners and links.

Actualitatea de Călăraşi

Next Post

ANUNT DE LICITAŢIE

vin iun. 1 , 2018
Print 🖨 PDF 📄 eBook 📱  Informatii generale privind concedentul, in special denumirea, codul fiscal, adresa, nr. de telefon, telefax si/sau adresa de e-mail a persoanei de contact: MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI, cod fiscal 4445370, cu sediul in str. Bucuresti, nr. 140 A, , Municipiul Calarasi, Judet Calarasi, telefon/fax  0242311031, e-mail ana.selaru@primariacalarasi.ro […]