Am primit pe adresa redacţiei/,,Repartiţia unor locuinţe sociale s-a făcut abuziv!”

Print Friendly, PDF & Email

1385877_526627687411638_1845823250_nÎn a două jumătate a anului 2013, Consiliul Local Călăraşi a adoptat o Hotărâre prin care au fost repartizate  66 de locuinţe sociale pentru  călărăşenii care erau îndreptăţiţi să le primească. Printre beneficiarii care au intrat în posesia unei astfel de locuinţe este şi tânărul  Gheorghiţă Roşca, ce s-a declarat nemulţumit, încă de la acea dată, de garsoniera pe  care a primit-o în Blocul C14. În articolul intitulat ,,Repartizaarea locuinţelor sociale, între nedreptate şi legalitate”, publicat în ziarul nostru, nr. 63, din 3 octombrie 2013, Gheorghiţă Roşca a contestat modul în care s-a făcut repartiţia celor 66 de unităţi locative, considerându-se nedreptăţit de faptul că, familia sa, compusă din 4 membri, a primit o garsonieră iar alte familii, aflate în aceeaşi situaţie, au primit locuinţe sociale cu mai multe camere. Gheorghiţă Roşca a trimis pe adresa redacţiei noastre o scrisoare prin care doreşte să scoată la lumină modul  în care repartizarea, din 2013, a unor locuinţe sociale s-a făcut în mod abuziv. De precizat este şi faptul că, în prezent, acest călărăşean îşi caută dreptatea în instanţă.

,,Sunt Gheorghiţă Roşca domiciliat în Călăraşi ,str. Pescăruş nr. 47 Bl. C14, Ap.24, etaj, 4. Menţionez că locuiesc într-o garsonieră, locuinţă socială, iar familia mea este alcătuită din 4 membri (eu, soţia, băiatul de 4 ani şi fetiţa în vârstă de 3 ani). Această garsonieră mi-a fost repartizată de Comisia de Fond Locativ,  din  cadrul primăriei Călăraşi, prin H.CL. nr. 186 din 25.09.2013. Pe lista de repartizare a locuinţelor sociale am ocupat locul 48, având 42 de puncte.

În articolul ,,Repartizarea locuinţelor sociale între nedreptate şi legalitate”, din ziarul ,,Actualitatea de Călăraşi” nr. 63, preşedintele Comisiei de Fond Locativ, actualul viceprimar Marius Dulce  a precizat că am fost invitat să văd şi alte apartamente pentru a opta să aleg unul dintre ele.  Printre acestea s-a numărat şi cele din Blocurile J6 şi N8, precum şi cel de la J53, despre care  dânsul a precizat că m-am hotărât prea târziu să optez pentru el.  De asemenea, a mai afirmat, la acea  data, că erau singurele apartamente care erau disponibile. Aş dori să îl întreb pe domnul viceprimar de ce în Raportul la Hotărâre de Consiliul Local care a vizat  aprobarea listelor de repartizare a locuinţelor sociale, nu apar printre locuinţele sociale disponibile şi apartamentele de la blocurile J6 şi N8. Nu cumva, prin această omisiune s-a dorit să fie dusă în eroare opinia publică? În ceea ce priveşte apartamentul cu 3 camere de la J53, am fost minţit cu bună ştiinţă.  Iar domnul Ciocârlan, membru în Comisia de Fond Locativ,  cunoaşte foarte bine împrejurările în care a fost repartizat acel apartament.  Acesta a fost repartizat solicitantului Varga Cătălin, aflat pe lista de repartiţie, pe locul 52 cu 42 de puncta, având la evaluare suprafaţa de 5,87 mp, pe membru de familie. Precizez faptul că eu am ocupat locul 48 pe lista de repartiţie, tot cu 42 de puncta, dar cu o suprafaţă mult mai mică, de numai 4,92 mp pe membru de familie. Eu am făcut cererea pentru vizualizarea unei locuinţe în 7.08. 2013, iar Varga Cătălin a făcut aceeaşi solicitare în 23.08.2013.  Deci cererea mea a fost depusă cu 16 zile înaintea cererii solicitantului Varga Cătălin. Acel apartament nu mi s-a dat să îl văd şi, culmea, a fost repartizat altui solicitant ce a depus cerere mult mai târziu decât mine. Aş dori să explice domnul viceprimar cum de m-am hotărât prea târziu să văd apartamentul respectiv, în condiţiile în care nu mi s-a pus la dispoziţie. Mai mult decât atât, s-a mai afirmat faptul că am declarat, pe proprie răspundere, că am acceptat garsoniera în care locuiesc acum. Am fost forţat de împrejurări să fac acest lucru. Conform criteriilor restrictive reglementate prin OUG 74/2007, cei care au refuzat  repartiţia unei locuinţe sociale,  nu au acces la altă locuinţă din fondul locativ de stat. Cu alte cuvinte, dacă refuzam repartiţia acestei garsoniere, nu mai puteam să beneficiez de altă locuinţă socială, niciodată.  Afirmaţia viceprimarului Dulce, conform căreia acele apartamente care mi s-au pus la dispoziţie, au fost singurele disponibile la acea dată, este iarăşi o minciună sfruntată. Şi să explic de ce! Comisia de Fond Locativ a primit din partea SPCAFL, serviciul de gestionează locuinţele de stat, două înştiinţări prin care se aduce la cunoştinţă faptul că două apartamente, din blocurile L 41 şi J53, au fost eliberate. Locuinţa din Blocul L41, cea făcut obiectul înştiinţării din 15.04 2013, a fost repartizată unui solicitant poziţionat pe locul 59 cu 41 de puncte, inferior poziţiei ocupate de mine pe lista de repartiţie. Al doilea apartament este cel cu 3 camere, de la blocul J53, menţionat în cea de-a doua înştiinţare, din 21.05 2013, care a fost repartizat pentru solicitantul care a ocupat poziţia 52 ce este, de asemnea, inferioară celei ocupate de mine. Ce se poate înţelege de aici?! Probabil că, cele două apartamente au fost ţinute la secret şi au fost date pe ,,ochi frumoşi“.  În acest caz  este vorba de rea credinţă şi este clar că este săvărşit  un abuz de serviciu. Iar instituţiile de resort ar trebui să facă lumină în acest caz. Cei care răspund şi se ocupă direct de repartiţia locuinţelor sunt: directorul SPCTAFL Gheorghe Ciocârlan, viceprimarul Marius Dulce şi secretara Comisiei de Fond Locativ, Elena Ştefănescu. Totodată, este de neînţeles cum solicitantului poziţionat pe locul 66, pe lista de priorităţi, i s-a repartizat un apartament cu 3 camere la Blocul J9.

Faţă de cele mentionate, aştept un răspuns din partea domnului preşedinte al Comisie de Fond Locativ Marius Dulce. “

Cu respect ,

Gheorghiţă Roşca    

Printr-o notă oficială remisă redacţiei noastre, reprezentanţii Comisiei de Fond locativ au dat curs întrebărilor puse de Gheorghiţă Roşca, făcând următoarele precizări:   

,,Domnul ROȘCA GHEORGHIȚĂ are dosar depus pentru obținerea unei locuințe sociale, înregistrat la Primăria Municipiului Călărași cu nr. 5410 din 13.02.2012.

În urma analizării dosarului de către comisie, acesta a întrunit un punctaj de 42 de puncte ocupând poziția  48, în lista de priorități.

La data de  07.08.2013 acesta a fost anunțat telefonic, împreună cu dna. Buzoianu Ana Rebeica, ocupanta poziției  45,  pentru  vizionarea   altor locații respectiv J6, N8 si J53, deoarece  locuințele cu 2 și 3 camere în blocurile C14 și C15 se epuizaseră la poziția 42 inclusiv.

La data de 08.08.2013 a fost invitat dl. Varga Cătălin pentru a viziona aceleași locații, respectiv J6, N8 si J53.

Prezentându-se la Compartimentul de Fond locativ au fost îndrumați către SPCTAFL Călărași, în vederea vizionării locațiilor din blocurile J6, N8 și J53, disponibile la acea dată,  în vederea repartizării.

În urma vizionării  apartamentelor, dl. Roșca Gheorghita si dna. Buzoianu Ana Rebeica s-au prezentat la compartimentul de fond locativ și au dat o declarație în scris prin care  aduce la cunoștință comisiei că în urma vizionării locațiilor  de mai sus au decis să accepte o garsonieră în blocurile C13 și C14, așa cum hotărăște comisia.

In data de 23.08.2013, dl. Varga Catalin face cere de preluare a apartamentului din J53, în starea în care se afla, și de renunțare la o garsonieră din blocurile C13 și C14.

Motivul pentru care dl Roșca Gheorghita refuză una din locuințele mai sus menționate este acela că dorește o locuință cu 2 sau 3 camere în blocul C13 sau C14 și că apartamentele vizionate sunt “devastate”, respectiv susține că nu au parchet geamuri termopan, centrală termică și nu sunt zugrăvite.

În scrisoarea adresată redacției dvs,  dl. Roșca Gheorghiță susține că a fost invitat să vadă și alte locații din blocurile J6, N38 si J 53, iar după care afirmă că a fost mințit și că nu a putut vedea apartamentul din bl. J 53, repartizat unei alte persoane.

Mai afirmă că apartamentele din blocurile J6 si N38 nu apar printre locuințele sociale. Acestea nu apar deoarece la data repartitiei nici unul din cei invitati nu au dorit sa beneficieze de aceste apartamente.

Menționăm că în privința apartamentului din bl. L41, la care mai face referire dl. Roșca Gheorghiță, comisia la data respectivă a hotărât să fie repartizat unei familii comusă din 5 membri, apartamentul fiind cu patru camere.

Mai mult, Roșca Gheorghiță prin cererea introdusă la Tribunalul Călărași, la data de 11.02.2014, și înregistrată sub nr. 218/116/2014, a chemat în judecată Consiliul Local al municipiului Călărași, solicitând anularea HCL a municipiului Călărași nr. 186/25.09.2013, inclusiv a anexei care face parte integrantă din această hotărâre, ca fiind nelegală și neîntemeiată, și obligarea pârâtului să adopte o hotărâre prin care să îl înscrie în lista pentru repartizarea cu chirie a unei locuințe sociale pe o poziție care să permită repartizarea unui apartament cu 2 sau 3 camere și obligarea pârâtului să îi repartizeze cu chirie o locuință socială constând în apartament cu 2 sau 3 camere, precum și obligarea la plata cheltuielilor de judecată ocazionate cu acest proces.

Precizăm că prin adoptarea hotărârii contestate s-a aprobat repartizarea locuințelor sociale pentru anul 2013, în vederea închirierii către persoanele nominalizate în lista de repartizare a unei locuințe sociale din fondul locativ.

Soluționând cauza prin sentința civilă nr. 442, din data de 07.05.2014, Tribunalul Călărași a admis în parte acțiunea formulată de reclamant, a anulat parțial hotărârea contestată și anexa ce face parte integrantă a hotărârii, respectiv pozițiile 34-56, inclusiv din anexă, și a obligat Consiliul Local al municipiului Călărași să adopte o nouă hotărâre, prin care să-i atribuie un apartament cu 2 sau 3 camere cu respectarea criteriilor suplimentare de atribuire.

Împotriva acestei hotărâri Consiliul Local a declarat recurs, soluționat de Curtea de Apel București, prin Decizia nr. 8769/24.11.2014.

Instanța de control judiciar a admis recursul declarat, a casat sentința recurată și a dispus trimiterea cauzei spre rejudecare la instanța de fond, respectiv Tribunalul Călărași.

Ca rezultat al casării cu trimitere, Curtea de Apel a dispus unele îndrumări pe care instanța de fond va trebui să le respecte.

În consecință, Tribunalul Călărași va proceda la citarea tuturor beneficiarilor indicați în anexă la HCL a municipiului Călărași nr. 186/25.09.2013. De asemenea, va proceda la citarea autorității pârâte cu mențiunea depunerii la dosar a întregii documentații care a stat la baza emiterii actului administrativ contestat și a anexei aceasteia, inclusiv dosarele depuse de fiecare dintre cei 66 de solicitanți incluși în lista anexă, instanța urmând a analiza temeinic și a compara, în lumina dispozițiilor legale incidente în speță, situația de fapt a fiecărui beneficiar cu situația reclamantului.

Verificând site-ul Tribunalului Călărași, am constatat faptul că s-a stabilit prim termen de judecată pentru data de 18.02.2015.

Precizăm că prin adresa nr. 3133/15.10.2014, emisă de Serviciul Public Centrale Termice și Administrare Fond Locativ și înregistrată la Primăria municipiului Călărași cu nr. 44528/16.10.2014, ni se aduce la cunoștință faptul că în str. Aleea Constructorului, nr. 17, bl. J9, sc. 1, etj. parter, ap. 1 compus din două camere este liber și poate fi repartizat.”

PREȘEDINTE                                                                                                                                                                          CONS.JURIDIC

MARIUS DULCE                                                                                                                                                                       NELU PAPAZI

 

Please enter banners and links.

Monica Ghiorghe

Next Post

Concepte esenţiale în POLITICĂ

mar feb. 17 , 2015
Print 🖨 PDF 📄 eBook 📱                                                                                        Despre […]