A N U N Ţ

Print Friendly, PDF & Email

Primăria Municipiului Călăraşi organizeaza concurs pentru recrutare în vederea ocupării funcţiei  publice de execuție  vacante de consilier, clasa I, grad profesional asistent  – Serviciul Gospodărie Comunală și Protecția Mediului la Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Călărași

Condiții cumulative  pentru a participa la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției  publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional asistent  la Direcția Economica  din cadrul Primăriei Municipiului Călărași

  • sa îndeplinească  condițiile art. 54 din legea nr.188/1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată 2
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată,absolvite cu diplomă de licenţă
  • vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice :minimum 1 ani;

Concursul se organizează la sediul Primărie Municipiului Călaraşi din  strada București nr.140 A , în data de 09.12-2014, ora 10,00 – proba scrisa și 11.12.2014, ora 14,00 interviul.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în  termen de 20 zile de la     data  publicării prezentului anunţ în Monitorul Oficial al României , partea a III-a, la  Biroul Resurse Umane Salarizare  din cadrul Primăriei Municipiului Călaraşi .

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conțină  obligatoriu  documentele prevăzute  la art. 49 alin. (1) din H.G. nr.611/2008.

Condiţiile de participare şi bibliografia stabilită se afişeaza la sediul Primăriei Municipiului Călăraşi.

Relaţii suplimentare  se pot obţine la Biroul Resurse Umane Salarizare, telefon 0242311005 interior 111.

 

 

 

 

                                                  PRIMAR,

                                DRĂGULIN DANIEL ŞTEFAN

Please enter banners and links.

Next Post

Creșterea atractivității zonei prin conservarea, valorificarea și promovarea patrimoniului natural al Dunării călărășene

sâm nov. 8 , 2014
Print 🖨 PDF 📄 eBook 📱 Please enter banners and links.