Vicepre?edintele PNL pe zona Sud-Muntenia, R?ducu Filipescu, a afirmat în conferin?a de pres? local? c?, pân? la sfâr?itul acestui an, trebuie cunoscute numele celor care vor candida la func?ia de primar. În ceea ce prive?te candidatura la prim?ria municipiului C?l?ra?i, vicepre?edintele R?ducu Filipescu spune c? oricine ar fi candidatul, nu […]

2Shares