Prin prezentul anun? v? aducem la cuno?tin?? c? Prim?ria Municipiului C?l?ra?i va executa, în perioada 13.09.2019 – 18.09.2019, o nou? etap? de deratizare în vederea elimin?rii popula?iei de roz?toare de pe domeniul public, în intervalele orare 800 – 1200 ?i 1300 – 1700, în urm?toarele zone: 10 Nivele, 2 Moldoveni, […]

Prim?ria municipiului C?l?ra?i va executa, în perioada 27-29 iunie 2018, tratamente în aliniament, în intervalul orar 22.30-05.00, pentru combaterea tuturor bolilor ?i d?un?torilor vegeta?iei în aliniament, gardurilor vii, a pomilor ?i arbu?tilor ornamentali, în func?ie de condi?iile meteorologice. Substan?ele active ale produselor utilizate pentru tratamentele în aliniament sunt: Dimetoat, Cihalotrin […]

0Shares