Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice derulează, în cadrul Programului Operațional de Cooperare Transfrontalieră România – Bulgaria 2007 – 2013, proiectul „Strategie comună de dezvoltare teritorială durabilă a ariei transfrontaliere România – Bulgaria” – SPAȚIAL, în cadrul căreia se va elabora documentul pilot: „Studiu de prefezabilitate pentru obiectivul de investiții […]