La Consiliul Na?ional al PNL, ce a avut loc la sfâr?itul s?pt?mânii trecute, au fost dezb?tute câteva puncte de interes, pe ordinea de zi fiind subiecte, precum: principalele obiective ale PNL, în 2018, evaluarea activit??ilor filialelor jude?ene ?i responsabilit??ile vicepre?edin?ilor regionali. În perioada urm?toare, vicepre?edin?ii la nivel na?ional trebuie s? […]

4Shares