Consiliul Local al municipiului C?l?ra?i se convoac? în ?edin?a ordinar?, joi, 30.07.2020, ora 16.30, cu urm?toarea ordine de zi: 1. Proiect de hot?râre privind neexercitarea dreptului de preem?iune pentru imobilul ,,CAS?”, imobil situat în municipiul C?l?ra?i, Bulevardul G?rii, nr. 9, jude?ul C?l?ra?i, înscris în lista Monumentelor Istorice – Cod LMI-2015:CL-II-m-B-14629. […]

396Shares