S-a stabilit prioritatea în soluţionarea cererilor de locuinţe, pentru tineri specialişti din sănătate

În ședința Consiliului Județean Călărași s-a stabilit prioritatea în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor destinate închirierii, pentru tineri specialişti din sănătate, la blocul de locuinţe, realizat prin A.N.L., situat în municipiul Călăraşi, str. Prelungirea Independenţei nr. 5A (12 unităţi locative), aflat în administrarea Consiliului Judeţean Călăraşi.
Astfel, titularul cererii de repartizare a unei locuinţe pentru tineri, destinată închirierii, trebuie să fie major, în vărstă de până la 35 de ani, la data depunerii cererii, și să poată primi repartiție pentru locuință în cel mult 36 luni de la împlinirea acestei vârstei. Cererea de locuinţă se efectuează numai individual şi în nume propriu.
Prin excepție, în cazul construcțiilor de locuințe, destinate închirierii în mod exclusiv tinerilor specialiști din învățământ sau sănătate, medicii rezidenți, medicii specialiști și cadrele didactice calificate, definiţi conform prevederilor art. 3 alin. (4) şi (5) din Normele metodologice, pot depune cereri pentru repartizarea unei locuinţe pentru tineri, destinate închirierii şi după împlinirea vârstei de 35 de ani.
Titularul cererii de locuinţă şi ceilalţi membrii ai familiei acestuia – soţ/soţie, copii şi/sau alte persoane aflate în întreţinerea acestuia – trebuie să nu deţină şi să nu fi deţinut o altă locuinţă în proprietate şi/sau să nu fie beneficiarul unei alte locuinţe cu chirie, proprietate de stat, proprietate a unei unităţi administrativ-teritoriale sau a unităţii în care îşi desfăşoară activitatea, în Municipiului Călăraşi.
Restricţia referitoare la nedeţinerea unei locuinţe în proprietate nu are în vedere locuinţele înstrăinate în urma unei acţiuni de partaj sau locuinţele trecute în proprietatea statului în mod abuziv şi care nu au fost retrocedate în natură. Restricţia nu se aplică în cazul deţinerii cu chirie a unui spaţiu locativ în cămine de familişti sau nefamilişti, precum şi chiriaşilor din locuinţele preluate abuziv de stat şi care fac obiectul unor solicitări de retrocedare sau care sunt retrocedate către foştii proprietari. Prin cămine de familişti sau nefamilişti se înţelege clădirile dotate cu camere de locuit individuale şi cu dependinţele, dotările şi utilităţile comune. De asemenea, restricţia nu se aplică în situaţia în care titularul cererii de locuinţă şi ceilalţi membrii ai familiei acestuia – soţ/soţie, copii şi/sau alte persoane aflate în întreţinerea acestuia deţin, alături de alte persoane, cote-părţi dintr-o locuinţă, dobândite în condiţiile legii.
Totodată, titularul cererii de locuinţă trebuie să îşi desfăşoare activitatea în municipiul Călăraşi, județul Călărași.
Repartizarea locuinţelor se face în limita fondului disponibil, luându-se în considerare atât locuinţele libere din fondul existent, cât şi locuinţele ce urmează a fi finalizate în cadrul unor obiective de investiţii aprobate şi cuprinse în programul de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii.
Lista de priorităţi se stabileşte ori de câte ori este cazul, dacă în anul respectiv urmează să se finalizeze şi să se repartizeze locuinţe noi pentru tineri, destinate închirierii, dacă titularii cererilor de locuinţe înscrişi în lista aprobată iniţial nu mai îndeplinesc criteriile de acces la locuinţă sau dacă există locuinţe pentru tineri rămase vacante.
Solicitanţii înscrişi în lista de priorităţi, cu respectarea criteriilor de la pct. 1, 2 şi 3, care nu pot beneficia de repartizarea unei locuinţe în limita fondului disponibil în anul respectiv, pot primi repartiţii în anii următori, în limita fondului disponibil în fiecare an şi în noua ordine de prioritate stabilită.

Please enter banners and links.

Actualitatea de Călăraşi

Next Post

Primăria Călărași anunță că procesul educațional se va desfășura în condiții optime, începând cu 2 iunie

mar iun. 2 , 2020
Autor: Florentina Chiru În data de 2 iunie, elevii din anii terminali care aleg să se pregătească în școli pentru examenele naționale, sunt așteptați, din nou, în bănci. Pentru ca tot procesul educativ să se desfășoare în condiții optime, în actualul context epidemiologic, toate unitățile școlare au fost sprijinite de […]

Te mai poate interesa

error: Content is protected !!