Primăriile își vor putea plăti datoriile

Print Friendly, PDF & Email

Sâmbăta, 27 octombrie, Guvernul României a aprobat rectificarea bugetului de stat, pe anul 2012. Astfel, prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 61, s-a realizat o ultimă corecţie bugetară, prin care se doreşte asigurarea resurselor financiare necesare funcţionării în bune condiţii a sistemului public, până la sfârşitul anului.

Ajustările bugetului de stat au vizat atât nivelul central, prin alocări de sume către ministere şi agenţii guvernamentale, cât şi nivelul local. Au fost realizate rectificări bugetare pentru finanţarea de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, precum şi a drepturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizaţiile lunare ale acestora.

În cazul judeţului Călăraşi, a fost alocată suma de 3.432.000 lei pentru suplimentarea drepturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizaţiile lunare ale acestora. A fost însă diminuată, cu 9.804.000 lei, finanţarea de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, în aceasta fiind incluse salarii, sporuri, indemnizaţii şi alte drepturi salariale în bani stabilite prin lege, precum şi contribuţiile aferente acestora ale personalului, fapt care va rămâne de văzut cum va afecta personalul ce îşi desfăşoară activitatea în unităţile preuniversitare de stat.

Dacă la nivel local, repartizarea sumelor către unităţile administrativ-teritoriale, alocate fiecărui judeţ prin rectificările bugetare, se realiza exclusiv prin Direcţiile Generale Judeţene de Finanţe Publice, Ordonanţa de Urgenţă nr. 61 acorda, în premieră, prin derogare de la Legea nr.273/2006 a Finanţelor Publice Locale, Consiliilor Judeţene dreptul de a repartiza unele sume de bani către unităţile administrativ-teritoriale.

Astfel, pentru judeţul Călăraşi, prin hotărâre a Consiliului Judeţean vor fi repartizate următoarele sume:

– 4.736.000 lei – sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, pe anul 2012, pentru achitarea arieratelor;

– 1.605.000 lei – sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, pe anul 2012, pentru achitarea arieratelor provenite din derularea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spaţiul rural, potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 7/2006;

– 350.000 lei – sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, pe anul 2012, pentru achitarea arieratelor provenite din derularea Programului privind reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes judeţean şi de interes local, alimentarea cu apă, canalizarea şi epurarea apelor uzate la sate, precum şi în unităţile administrativ-teritoriale cu resurse turistice, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 577/1997.

Prin această decizie, Guvernul Ponta mută la nivel judeţean activitatea de centralizare a situaţiilor privind arieratele de plată la nivelul localităţilor, precum şi decizia repartizării sumelor către acestea.

Acest fapt, poate fi interpretat, atât ca un semn al dorinţei de descentralizare, cât şi ca pe o posibilitate de mărire a controlului pe care îl au Consiliile Judeţene faţă de primării, rămânând de văzut dacă lucrurile se vor derula corect, mai exact, dacă datoriile mai mari de 90 de zile vor fi achitate, pentru orice localitate, indiferent de culoarea politică, în condiţiile în care, în prezent, 38 din 41 de Consilii Judeţene sunt conduse de preşedinţi ai U.S.L.

Please enter banners and links.

Next Post

Sosesc două noi ambulanţe SMURD pentru ISU Călăraşi

sâm nov. 10 , 2012
Print 🖨 PDF 📄 eBook 📱De luni, 12 noiembrie 2012, parcul auto al Inspectoratului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă “Barbu Ştirbei” Călăraşi se va înnoi cu două noi ambulante tip B2 – SMURD. Acestea au fost achiziţionate în cadrul proiectului „Achiziţie echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de […]