Primăria Municipiului Călărași a marcat Ziua Armatei

Print Friendly, PDF & Email

Primăria Municipiului Călărași a sărbătorit Ziua Forţelor Armate, joi, 25 octombrie. Au fost depuse coroane de flori și ținută veșnica pomenire în memoria soldaților români.

Cu ocazia acestei zile, primarul Daniel Ștefan Drăgulin a transmis următorul mesaj:

„Ziua Armatei îmi oferă ocazia de a adresa un călduros salut ofiţerilor, subofițerilor, ostașilor și veteranilor români. Totodată, transmit aprecierea deosebită faţă de dăruirea şi profesionalismul cu care militarii de toate gradele aflaţi în slujba ţării își îndeplinesc sarcinile constituţionale de garant al securităţii și libertății noastre.

În numele meu personal, al Consiliului Local, precum și al călărășenilor, adresez cele mai sincere felicitări şi urări de bine cu prilejul Zilei Armatei Române și doresc multă sănătate, voință, prosperitate, și noi realizări tuturor celor care dau dovadă de loialitate și devotament față de țara noastră.

În același timp, mă închin cu recunoştinţă în faţa memoriei celor care s-au jertfit pe câmpurile de onoare pentru ţară şi aduc un sincer omagiu tuturor veteranilor de război pentru care datoria şi onoarea în slujirea idealurilor de libertate şi independenţă au reprezentat crezul suprem.”

Please enter banners and links.

Actualitatea de Călăraşi

Next Post

Studiul de fezabilitate al viitoarei Piețe Centrale a municipiului Călărași a fost finalizat

vin oct. 26 , 2018
Print 🖨 PDF 📄 eBook 📱Studiul de fezabilitate al viitoarei Piețe Centrale a municipiului Călărași a fost finalizat. Acesta va intra în atenția consilierilor locali, spre aprobare în proxima ședință ordinară. Între timp, a fost finalizată și demolarea fostei clădiri a pieței. Se propune realizarea unei clădiri P+Ep, cu o […]