Primăria Călărași vrea să reabiliteze clădirea „POȘTA VECHE”, cu fonduri europene

UAT Municipiul Călărași intenționează depunerea unei aplicații care vizează imobilul situat în municipiul Călărași, str. București, nr. 193, Județul Călărași, clădire cunoscută sub denumirea de „POȘTA VECHE”  (clădirea datează de la sfârșitul sec. al XIX-lea).

Documentaţia proiectului se realizează în vederea solicitării de finanțare nerambursabilă în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020: Axa prioritară 5Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.1Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural.

Proiectul vizează punerea în valoare a monumentului istoric, în vederea creșterii atractivității municipiului Călărași, redând circuitului turistic patrimoniul cultural reabilitat reprezentat de monumentul istoric.

Scopul şi realizarea activităţilor propuse în proiect vor contribui la punerea în valoare a obiectivului de patrimoniu POȘTA VECHE pentru a contribui la creșterea competitivității arealului în care este localizată aceasta dovadă a identității culturale locale, ca urmare a investiţiei realizate.

Întocmirea studiilor s-a făcut de către un colectiv de specialiști autorizați de Ministerul Culturii (arhitecți, ingineri proiectanți de rezistență, de instalații, topometriști, geotehnicieni, economiști). Pentru realizarea documentației s-au întocmit studii topometrice, studii geotehnice și relevee (măsuratori, desene și documentație foto). Releveele au fost întocmite pe întreaga incintă cu lux de amănunte, privind starea actuala a construcțiilor.

Salvarea monumentului istoric de la distrugere se poate realiza prin implementarea proiectului cu titlul ,,Dezvoltarea patrimoniului cultural prin restaurarea monumentului istoric Poșta Veche din Municipiul Călărași”.

FIȘĂ CADRU PREZENTARE PROIECT

 I – DATE GENERALE

– titlul proiectului DEZVOLTAREA PATRIMONIULUI CULTURAL PRIN RESTAURAREA MONUMENTULUI ISTORIC „POSTA VECHE” DIN MUNICIPIUL CALARASI

– amplasamentul (judeţul, localitatea, strada, numărul) JUDETUL CALARASI, MUNICIPIUL CALARASI, STRADA BUCURESTI, NUMARUL 193

– solicitant UAT MUNICIPIUL CALARASI

 II – TIPUL DE INTERVENȚIE

– tipul lucrărilor ce se vor efectua la construcţii reprezentând monumente istorice

LUCRARI DE CONSOLIDARE (CONSTRUCTIE SI TEREN DE FUNDARE);

LUCRARI DE RESTAURARE: REFACERE / COMPLETARE ELEMENTE CONSTRUCTIVE DETERIORATE (PERETI ZIDARIE INTERIORI, EXTERIORI, PLANSEE, SARPANTA SI INVELITOARE), RESTAURARE FATADE INCLUSIV ELEMENTE DECORATIVE;

LUCRARI DE INSTALATII: REFACERE INSTALATII TERMICE, SANITARE SI ELECTRICE;

LUCRARI AMENAJARE INCINTA: SISTEMATIZARE VERTICALA, ALEI-TROTUARE, SPATII VERZI, IMPREJMUIRE;

– intervenții asupra componentelor artistice exterioare: £ da  x nu;

– intervenții asupra componentelor artistice interioare:  £ da  x nu;

– categoria “C” de importanță  a construcţiilor (conform H.G. nr. 766/1997);

– clasa “II” de importanță a construcţiilor (conform Normativului P100/2006)

 III – DATE CARACTERISTICE PRIVIND AMPLASAMENTELE ŞI CONSTRUCŢIILE

 III.01 – CARACTERISTICILE AMPLASAMENTULUI

– încadrare în localitate și zonă

CLADIREA MONUMENT ISTORIC SE AFLA AMPLASATA PE RAZA TERIOTRIALA A MUNICIPIULUI CALARASI, RESEDINTA A JUDETULUI OMONIM, IN PARTEA DE SUD A JUDETULUI, PE MALUL STANG AL BRATULUI BORCEA.

CLADIREA MONUMENT ESTE AMPLASATA IN JUMATATEA SUDICA A LOCALITATII PE STRADA BUCURESTI, STRADA CE TRAVERSEAZA MUNICIPIUL DE LA NORD LA SUD, DRUM NATIONAL DN3B.

– descrierea terenului (parcelei):

  • suprafață (mp), formă, dimensiuni: Steren = 482mp / forma aproximativ patrata / aprox. 21mx23m
  • vecinătăți, căi de acces public: vecin Sud – Str. Bucuresti – DN3B, vecin Vest – Str. I.H. Radulescu – drum local, vecin Nord, Est – proprietati private.
  • particularități topografice: terenul pe care se afla constructia monument istoric este relativ plat si nu prezinta particularitati topografice

– condițiile de amplasare și de realizare ale construcțiilor conform:

  • PUG localitatea Calarasi, aprobat prin HCL nr.75/2009 (după caz PUZ sau PUD), Certificatul de Urbanism nr.178/13.04.2016,emis de Primăria Municipiului Calarasi;
  • Avizul Ministerului Culturii (avizul Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice), nr 93/M din 2016 faza de proiectare DALI+PT+DE. aviz favorabil;
  • Avizul Ministerului Culturii (avizul Comisiei Componente Artistice), nr.……….……….din data de……………..…faza de proiectare………..…………aviz favorabil / aviz favorabil, cu condiționări………………….……….….……………………………………………………….……;

– restricții de amplasare Nu exista restrictii de amplasare, nu se intervine asupra pozitiei cladirii;

– spaţii verzi: arbori tăiaţi. 0(buc), arbori menținuți 6(buc);

arbori plantaţi 0(buc), spații verzi 126(mp);

– alte caracteristici specifice.

III.02 – CARACTERISTICILE CONSTRUCȚIILOR:

– funcțiunea CLADIRE PENTRU CULTURA – CENTRU CULTURAL;

– dimensiunile aprox. 15mX17m;

– regim de înălțime S+P+1E;

– HMAX. CORNIȘĂ (STREAȘINĂ) = 9,80m; HMAX. COAMA = 11,95 m;

– suprafața construită      –  Sc  =  195 mp;

– suprafața desfășurată   –  Sd =  550 mp;

– suprafața utilă totală     –  Su = 383,95 mp;

– sistem constructiv zidarie de caramida arsa plina confinata cu stalpi si centuri din beton armat;

– fundaţii beton armat – radier general;

– acoperiş (şarpantă/terasă) sarpanta lemn rasinoase;

– învelitoare (material/culoare) tabla de titan-zinc culoare gri-grafit;

– finisaj exterior (material/culoare) tencuieli si vopsitorii pe baza de var hidraulic natural, culoare:Galben RAL370-1, Alb-galbui RAL 140-2;

– tâmplărie exterior (material/culoare) lemn stejar stratificat / culoare natur;

– intervenții asupra componentelor atistice – se vor reface toate elementele decorative ale fatadelor (decoratii profile trase si decoratii turnate din ceramica arsa);

– sistem de încălzire Pompe de caldura, cu ciclu frigorific reversibil, cu agentul termic primar apa de la un foraj de captare de adancime;

– alte caracteristici specifice:  instalatii sanitare, instalatii electrice curenti tari (interior exterior) si curenti slabi (antiefractie, detectie si avertizare incendiu, voce-date).

 

Please enter banners and links.

Actualitatea de Călăraşi

Next Post

100 de intervenții,în 3 zile/Pompierii călărașeni au lucrat, la foc continuu, la sfârșit de săptămână

lun aug. 8 , 2016
100 de intervenții, în trei zile: incendii de miriști și vegetație uscată, incendii la gospodării, intervenții de tip SMURD, intervenții la accidente rutiere, misiuni de recunoaștere, educare și instruire în domeniul situațiilorde urgență și multe altele  Intervenţie la incendiu de vegetație uscată în comuna Lehliu, pe izlazul localității Pompierii militari […]

Te mai poate interesa

error: Content is protected !!