La Călărași, va fi construit un bazin de înot didactic școlar

Print Friendly, PDF & Email

inotPrimăria Călărași a solicitat finanțare de la Compania Națională de Investiții, în cadrul subprogramului „Bazine de înot”, pentru realizarea unui bazin de înot didactic școlar, în municipiu.

În ședința Consiliului Local de joi, 27 august, va fi supusă la vot predarea către  Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Compania Națională de Investiții ”CNI” – S.A., pe bază de protocol a amplasamentului – imobil constituit din teren intravilan, situat în municipiul Călărași și aflat în administrarea Consiliului Local  Călărași, în suprafață   de 8127 mp, în vederea și pe perioada realizării de către ”C.N.I.” – S.A. a obiectivului de investiții ” Bazin didactic de înot”.

 În expunerea de motive, se menționează: “Avand in vedere ca pe raza municipiului Călărași nu există un bazin de inot didactic scolar, ne-am propus sa  găsim mijloacele tehnice si economice pentru realizarea obiectivului  sus-menționat.

Pentru a oferi scolilor si tineretului din municipiu o dotare necesară pentru dezvoltarea sănătoasă si armonioasă, prin practicarea sportului și pentru a asigura unor conditii optime pentru realizarea unor performante scolare la acest nivel, s-au făcut demersuri pentru realizarea investiției “bazin didactic de inot”.

Prin adresa nr 54328/03.12.2014, Primăria Municipiului Călărași a solicitat sprijinul Companiei Naționale de Investitii, pentru modernizarea unei baze sportive de tradiție din municipiul Călărași, fiind singura opțiune pentru practicarea gratuită a sportului în cadru organizat, de elevi și comunitatea locală. Printre investiții se numără și construirea unui bazin didactic de înot.

De asemenea, prin adresa nr. 3829/26.01.2015, s-a solicitat finanțarea acestui obiectiv de investiții, fiind transmisă documentația aferentă către C.N.I. – SA.

Solicitarea a avut în vedere atât serviciile de proiectare cât și execuția lucrărilor de construcții.  Bazinul solicitat va fi de tip bazin didactic de înot. Pentru a beneficia de acest program este necesar ca autorităţile locale să pună la dispoziţie terenul sub forma transmiterii în folosinţă gratuită, urmând ca la finalizare să revină municipiului Călărași cu construcţia realizată.

Conform cerințelor CNI, se va pune la dispoziție  terenul în suprafață de 8127 mp, teren aparținând domeniului privat al municipiului Călărași, Municipiul Călărași, urmând a asigura  finanțarea pentru:

  • Lucrările de sistematizare pe verticală a amplasamentului
  • Racordurile la utilități (electrică, apă, canal, gaz sau alt tip de combustibil utilizat
  • Întreținerea și exploatare obiectivului de investiție

De asemenea,  municipiul Călărași va asigura, în condițiile legii, suprafețele de teren necesare pentru depozitare și pentru organizarea șantierului. Bazinul de înot va fi amplasat în incinta Stadionului Municipal Călărași, pe terenul în suprafaţă de 8127 mp, identificat conform anexei la  prezenta hotărâre.

Conform cerințelor CNI, Municipiul Călărași se obligă ca, după predarea amplasamentului și a obiectivului realizat, să mențină destinația acestuia și să-l întrețină pe o perioadă de  minimum 15 ani.

Please enter banners and links.

Next Post

Sfintele Moaște ale celor 33 de Sfinți de la Catedrala Mitropolitană din Iași, aduse la Călărași

mar aug. 25 , 2015
Print 🖨 PDF 📄 eBook 📱În perioada 04 – 06 septembrie 2015, Protopopiatul Călărași, în colaborare cu Primăria Municipiului Călărași, organizează o Procesiune cu Sfintele Moaște ale celor 33 de Sfinți din Catedrala Mitropolitană de la Iași, spre închinarea și binecuvântarea credincioșilor. Calendarul evenimentelor se va desfăşura după următorul program: Vineri, […]