Joi, 27 septembrie, Consiliul Local al municipiului Călăraşi se întrunește în ședință ordinară

Print Friendly, PDF & Email

Consiliul Local al municipiului Călăraşi se convoacă în şedinţa ordinară, joi, 27.09.2018, ora 16.30, în sala de şedinţe a Consiliului Local Călăraşi, cu următoarea ordine de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea neexercitării dreptului de preemţiune pentru parte din imobilul ,,CASA ATANASE PETRESCU’’, situat în intravilanul municipiului Călăraşi, strada Sloboziei, nr. 16, judeţul Călăraşi.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Construire spaţii comerciale şi magazin materiale de construcţii, drumuri, platforme, reţele şi lucrări tehnico-edilitare în incintă, pilon publicitar, panouri de direcţionare şi reclamă, reclame faţade, cabină poartă, copertine cărucioare, amenajare rafturi exterioare acoperite, împrejmuire, spaţii verzi, post trafo, punct de conexiune, organizare de şantier’’, situat în municipiul Călăraşi, strada Bucureşti, nr. 356, judeţul Călăraşi.
 3. Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii de strada ,,ing. Savu Radu Dumitru’’, accesului auto şi pietonal situat în zona de nord a municipiului Călăraşi.
 4. Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii de strada ,,Mirică Vişinescu’’, accesului auto şi pietonal situat în zona de nord a municipiului Călăraşi.
 5. Proiect de hotărâre privind concesionarea cu licitaţie publică a unui imobil teren în suprafaţă de 44,400 mp, situat în Tarlaua 99/1, Parcela 2, în extravilanul municipiului Călăraşi, aparţinând domeniului privat al municipiului Călăraşi conform Cărţii Funciare nr. 28488, având categoria de folosinţă teren arabil extravilan, cu destinaţia înfiinţare culturi furajere şi de cereale.
 6. Proiect de hotărâre privind vânzarea imobilului teren proprietatea privată a municipiului Călăraşi, situat în municipiul Călăraşi, strada Ştirbei Vodă, nr. 16B, în suprafaţă de 450 mp, identificat cu număr cadastral 23162 şi carte funciară nr. 23162 a municipiului Călăraşi, către domnul Rupa Florin.
 7. Proiect de hotărâre privind vânzarea unui imobil teren proprietatea privată a municipiului Călăraşi, situat în strada Aleea Măgureni, nr. 9, în suprafaţă de 358 mp, cu număr cadastral 22565, către doamna Luţă Sanda.
 8. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Serviciului Public pentru Gestionarea Câinilor Fără Stăpân Călăraşi.
 9. Proiect de hotărâre privind solicitarea de transmitere a unor imobile din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale, în domeniul public al municipiului Călăraşi şi administrarea Consiliului Local al municipiului Călăraşi.
 10. Proiect de hotărâre privind exprimarea acordului de principiu referitor la vânzarea prin licitaţie publică potrivit legii, a terenului în suprafaţă de 95 mp, situat în Călăraşi, strada Măgura, nr. 10.
 11. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Călăraşi pe anul 2018.
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi şi a cofinanţării pentru investiţia ,,Reparaţii capitale străzi în municipiul Călăraşi – lot 1, judeţul Călăraşi’’.
 13. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 16/2018 privind aprobarea utilizării excedentului bugetar, rezultat la încheierea exerciţiului bugetar 2017 în exerciţiul bugetar 2018.
 14. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Călăraşi pe perioada 01.10.2018 – 31.12.2018.
 15. Diverse – Decizia Curţii de Conturi a României nr. 19/07.09.2018.

 

 

Please enter banners and links.

Actualitatea de Călăraşi

Next Post

Pacienții cu limfom beneficiază de o platformă online și de o aplicație mobilă

joi sept. 27 , 2018
Print 🖨 PDF 📄 eBook 📱Asociația Bolnavilor cu Limfoame a organizat un eveniment, la București, cu ocazia Zilei Internaționale a Limfomului. Scopul evenimentului a fost lansarea unei noi platforme online și o aplicație mobilă pentru pacienții cu limfom. Principalele obiective ale platformei și ale aplicației sunt informarea pacienților corect din […]