Consiliul Local al municipiului C?l?ra?i se convoac? în ?edin?a ordinar?, joi, 28.05.2020, ora 16.30, cu urm?toarea ordine de zi: 1. Proiect de hot?râre privind dezmembrarea imobilului – Lac Hidrobiciclete, din zona Lacului Jirl?u, în suprafa?? de 31513 mp, având num?rul cadastral CF 28267, apar?inând domeniului privat al municipiului C?l?ra?i, imobil […]

Joi, 19 martie, la ora 09.00, la nivelul municipiului C?l?ra?i, situa?ia epidemiologic? se prezint? astfel: – 0 persoane diagnosticate cu Covid-19 – 92 de persoane autoizolate/monitorizate la domiciliu – 37 de persoane se afl? în carantin? Pentru a evita r?spândirea coronavirusului, avem obliga?ia de a respecta reguli elementare de conduit? […]

?i în acest an, Prim?ria Municipiului C?l?ra?i organizeaz? Ziua Marinei, joi 15 august, în Parcul Central, pe malul Borcei, dar ?i pe Plaja Mare ?i Plaja Podu’4. Ziua Marinei va începe prin oficierea slujbei de c?tre PS Vincen?iu, Episcopul Sloboziei ?i C?l?ra?ilor, la Biserica Sf. Împ?ra?i Constantin ?i Elena (Volna) […]

Joi, 18.07.2019, ora 16.30, în sala de ?edin?e, convoac? ?edin?a ordinar? a Consiliului Local al municipiului C?l?ra?i cu urm?toarea ordine de zi: 1. Proiect de hot?râre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru ,,Dezmembrare teren pentru locuin?e ?i func?iuni complementare”, situat în municipiul C?l?ra?i, str?zile Vasile Culic?, Lucian Blaga ?i Miric? […]

Consiliul Local al municipiului C?l?ra?i se convoac? în ?edin?a ordinar?, joi, 27.09.2018, ora 16.30, în sala de ?edin?e a Consiliului Local C?l?ra?i, cu urm?toarea ordine de zi: Proiect de hot?râre privind aprobarea neexercit?rii dreptului de preem?iune pentru parte din imobilul ,,CASA ATANASE PETRESCU’’, situat în intravilanul municipiului C?l?ra?i, strada Sloboziei, […]

Joi, 22 februarie 2018, începând cu ora 15.40, c?l?r??enii sunt invita?i la Muzeul Municipal pentru o dubl? lansare de carte regal?, în prezen?a Alte?ei Sale Regale Principele Radu al României. Evenimentul este organizat de Curtea Veche Publishing, în parteneriat cu Biblioteca Jude?ean? ”Alexandru Odobescu”, Direc?ia Jude?ean? pentru Cultur? ?i Patrimoniul […]

Din luna februarie 2016, Patronatul Local al Întreprinderilor Mici ?i Mijlocii  Calafat, în parteneriat cu Agen?ia de Dezvoltare Regional? ?i Centrul de Afaceri Vidin (partener lider), Camera de Comer? ?i Industrie Vidin ?i  Asociatia Român? pentru Industrie Electronic? ?i Software – filiala Oltenia  deruleaz? proiectul “Re?eaua de biciclete electrice”, proiect […]

                Consiliul Jude?ean C?l?ra?i se convoac? în ?edin?? ordinar?, la data de 29 Iunie 2017, ora 1200, în sala de ?edin?e a acestuia din municipiul C?l?ra?i, cu urm?toarea ordine de zi: Proiect de hot?râre pentru modificarea ?i completarea Hot?rârii nr. 65/2017 privind aprobarea utiliz?rii excedentului bugetar rezultat la încheierea exerci?iului […]

Consiliul Local al municipiului C?l?ra?i se convoac? în ?edin?a ordinar?, joi, 25.05.2017, ora 16.30, în sala de ?edin?e a Consiliului Local C?l?ra?i, cu urm?toarea ordine de zi: Proiect de hot?râre privind aprobarea execu?iei bugetului propriu al municipiului C?l?ra?i pe trimestrul IV al anului 2016. Proiect de hot?râre privind aprobarea regimului […]

În ?edin?? extraordinar?, joi, 15 decembrie, au fost aprobate listele de priorit??i ?i ierarhizare cuprinzând solicitan?ii îndrept??i?i s? primeasc?, anul urm?tor, o locuin?? social?. În expunerea de motive se precizeaz? urm?toarele: Având în vedere existen?a unui num?r mare de solicit?ri pentru locuin?e sociale existente la nivelul municipiului C?l?ra?i, provenite de […]

Joi, 24 noiembrie, începând cu ora 14.00, la Colegiul Na?ional Barbu-?tirbei, din C?l?ra?i, organizatorii: Consiliul Jude?ean, Centrul Cultural Jude?ean, Prim?ria Municipiului ?i realizatorul Compania Mix Music v? invit? la ac?iunea “Verde pentru România”. Sunt invitate vedete din show-bizz, precum: Deep Central, Keo, 3 Sud-Est, etc., care vor planta pomi în […]

Joi,11.08.2016, va avea loc o intalnire, organizata de reteaua RINNO, FLAG Dunarea Calaraseana si Magurele High Tech Cluster, la sediul retelei RINNO, al carei coordonator este ANCSI – sat Rasa, comuna Gradistea,  judetul Calarasi (Calea Calarasi, nr 64, Casa Dunarii). Reuniunea are ca scop identificarea de solutii innovative, pentru dezvoltarea […]

0Shares