ISU Călăraşi pune accent pe consolidarea relaţiei cu mass-media

Print Friendly, PDF & Email

1În ultimii doi ani de zile, marea majoritate a instituţiilor publice din Călăraşi ,,au cam uitat” sa organizeze conferinţe de presa prin care să facă cunoscută activitatea lor şi să vină în întâmpinarea cetăţenilor cu informaţii utile. Se pot număra pe degete instituţiile publice călărăşene ce sunt mai aproape de cetăţeni, prin intermediul presei. Printre acestea se remarcă şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă(ISU) Călăraşi. Vineri, 17 ianuarie, în cadrul şedinţei de Bilanţ, conducerea acestei instituţii şi-a prezentat întreaga activitate desfăşurată în cursul anului 2014. Un punct important pe ordinea de zi a fost şi relaţia de comunicare cu presa. În accepţiunea reprezentanţilor din conducerea acestei instituţii, ,,comunicarea are ca obiectiv specific asigurarea transparenţei Inspectoratului Judeţean pentru Situaţii de urgenţă în mass media centrală şi locală şi a sprijinului reprezentanţilor acestora în activitatea lor de informare, documentare şi interpretare a datelor cunoscute despre activitatea unităţii şi despre măsurile luate în domeniul de interes”. Aşa cum se arată în Raportul de Bilanţ privind activitatea ISU Călăraşi ,,În perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2014, în activitatea Compartimentului Informare şi Relaţii Publice din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Barbu Ştirbei” al judeţului Călăraşi s-a pus un accent deosebit pe dezvoltarea şi consolidarea relaţiei cu mass media locală şi centrală, acest lucru reflectându-se şi în numărul de materiale apărute în presă, cu aproximativ. 20 % mai mult faţă de aceeaşi perioadă a anului 2013.  În ceea ce priveşte mediatizarea unor evenimente şi a activităţilor specifice intervenţiilor, în această perioadă au fost publicate 253 de materiale în presa scrisă şi 336 pe on-line, 168 de materiale pe radio și 51 de materiale la postul local TV), cât şi 23 de materiale pe posturile naţionale (televiziunile naţionale, fiind, în general interesate de evenimentele de mai mare amploare, cum ar fi inundaţiile, accidentele rutiere grave, intervențiile desfășurate în condiții de viscol şi incendiile în urma cărora au fost înregistrate victime). Au fost organizate mai multe briefinguri de presă (aproximativ 40) în această perioadă, în cadrul cărora au fost puse la dispoziţia jurnaliştilor informaţii privind situaţia operativă a subunităţilor I.S.U. „Barbu Ştirbei” Călăraşi, din punct de vedere al intervenţiilor, cât şi despre activitatea celorlalte compartimente ale inspectoratului, menţinându-se astfel o bună relaţie de colaborare cu mass media, lucru care a dus în fapt, la îmbunătăţirea imaginii I.S.U. „Barbu Ştirbei” al judeţului Călăraşi în societatea civilă. Pe parcursul acestei perioade au fost emise de către Compartimentul Informare şi Relaţii Publice 227 de buletine informative referitoare la intervenţiile subunităţilor, aplicaţii de cooperare, campanii de informare preventivă şi alte activităţi organizate de unitate sau la care a participat activ inspectoratul. În ceea ce priveşte primirea şi luarea în evidenţă a petiţiilor adresate instituţiei şi urmărirea respectării încadrării în termenele de răspuns ale acestora, în anul 2014 au fost înregistrate 145 de petiţii, toate fiind soluţionate în termen legal de către compartimentele ISU. În colaborare cu cadrele Inspecţiei de Prevenire, personalul Compartimentului Informare şi Relaţii Publice a participat activ la promovarea campaniilor cu caracter informativ preventiv (R.I.S.C. – „Renunţă! Improvizaţiile Sunt Catastrofale” şi F.O.C. – „Flăcările Omoară Copii” ), în cadrul cărora au fost distribuite pliante şi ghiduri informative conţinând măsuri de prevenire a incendiilor şi reguli de comportare în diferite situaţii de urgenţă. Permanent s-au menţinut relaţiile de colaborare cu reprezentanţii mass-media şi cu instituţiile judeţene şi locale, observându-se faptul că şi în anul 2014 indicele de vizibilitate al I.S.U. „Barbu Ştirbei” al judeţului Călăraşi s-a menţinut în cotele obişnuite în mass-media, la un nivel ridicat.  Transparenţa activităţii şi buna comunicare cu presa sunt aspecte  confirmate de ISU Călăraşi, demne de urmat şi de alte instituţii publice din judeţul Călăraşi.

Please enter banners and links.

Monica Ghiorghe

Next Post

A început distribuirea ajutoarelor alimentare comunitare, în municipiul Călăraşi

lun ian. 19 , 2015
Print 🖨 PDF 📄 eBook 📱Primăria municipiului Călărași, prin Direcţia de Asistenţă Socială, anunţă că distribuirea alimentelor de la Uniunea Europeană, care sunt prevăzute în cadrul Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (PEAD) 2014, a început cu data de 15 ianuarie a.c.. Alimentele pot fi ridicate de la sediul Căminului de […]

Te mai poate interesa