ISTORIA CĂLĂRAȘIULUI/Cum se pregătea o vizită a lui Nicolae Ceaușescu, pe platforma siderurgică din Călărași

Print Friendly, PDF & Email

Rubrică realizată de prof. Nicolae Țiripan, director Arhivele Naționale Călărași

 

Am arătat într-unul din numere finale ale ziarului Actualitatea de Călărași, din 2016, cum gândeau strategii de atunci o variantă a vizitei lui Nicolae Ceaușescu în județul Călărași. Fiind cunoscut faptul că Nicolae Ceaușescu era considerat ctitorul Combinatului Siderurgic de la Călărași, vom încerca în numărul de față să prezentăm cum era gândit filmul unei vizite pe platforma Combinatului Siderurgic în luna august 1988, vizită care se încheia cu o mare adunare populară pe stadionul municipal.
Înaintea întocmirii filmului vizitei, era întocmit un plan de măsuri cu termene, responsabili și controlori, pentru pregătirea municipiului Călărași în vederea vizitei. Între măsurile din plan erau: acțiuni pentru pregătirea suprafețelor agricole din zona platformei siderurgice (recoltat, eliberat teren, arături, semănatul culturilor duble); stabilirea, pregătirea și marcarea zonelor de aterizare a elicopterelor în platforma C.S. Călărași, în care scop se pregătea platforma betonată din fața anexei tehnico-industriale; pregătirea și repararea DN3 în zona cuprinsă între anexa tehnico-industrială și uzina cocso-chimică; degajarea suprafețelor din fața anexei tehnico-industriale de rețelele aeriene existente, pentru realizarea zonei de siguranță pentru aterizare; corectarea și întreținerea corespunzătoare a vegetației din zonă, inclusiv a incintei C.S. Călărași; pregătirea și corectarea traseelor de vizită în municipiul Călărași: piața platformei din preuzinalul Combinatului Siderurgic (Stația PECO); drumul de rocadă, cuprins între preuzinal și linia C.F.R. Ciulnița-Călărași; strada București, între preuzinal și sediul politico-administrativ; strada Cuza Vodă, între strada București și B-dul Republicii; Bulevardul Republicii, între str. Cuza Vodă și str. Sloboziei; Strada Sloboziei, între Bulevardul Republicii și restaurantul Pescăruș; stadionul municipal.

Între altele, această pregătire cuprindea: repararea porțiunilor de străzi deteriorate; începerea execuției străzii București, între str. Cuza Vodă și cinematograful Orizont, pe soluția cu beton rutier; inscripționarea denumirii străzilor; fixarea corespunzătoare a semnelor de dirijare a circulației; întreținerea fațadelor imobilelor care adăpostesc unități socialiste și spații comerciale, a caselor particulare, a gardurilor, a spațiilor verzi din curți și din afara curților, a trotuarelor; verificarea și completarea iluminatului public; desființarea închiderilor de spații verzi dintre blocuri și desființarea închiderii balcoanelor și logiilor de la blocurile amplasate pe principalele artere de circulație. Pe traseele propuse, cele patru întreprinderi constructoare din municipiul Călărași urma să amenajeze un număr de cinci apartamente etalon la etajul I al blocurilor de locuințe. Trebuia pregătit pentru vizită șantierul Casei de cultură, în care scop trebuia verificată și revopsită împrejmuirea din panouri, tăierea vegetației crescute în incinta șantierului, demolarea fântânii arteziene, începerea umpluturii cu pământ, amenajarea unei platforme de vizionare a șantierului în zona străzii Slobozia.

În continuare vom urmări filmul vizitei oficiale, pe lungimea traseului de 6 km.

Pe platoul de primire din fața Combinatului Siderurgic, Nicolae Ceaușescu era primit de Ioan Foriș – prim secretar al Comitetului județean de partid, președinte al Consiliului popular al județului Călărași. Garda de onoare de la Combinatul Siderurgic, formată din luptători ai gărzilor patriotice și tineri prezenta onorul, iar raportul era prezentat de sublocotenent în rezervă, maistru Popa Ion.

În cadrul acțiunilor de pregătire erau cuprinse: organizarea și pregătirea gărzii și a detașamentului de pregătire a tineretului pentru apărarea patriei de către lt.col. Cocoș Nicolae, lt. Maj. Tudor Gheorghe și Ivașcu Ilie – secretar al Comitetului județean UTC; asigurarea covorului și a mochetei – responsabil Iacob Marin; asigurarea amplificării – Vătuiu Marin; întâmpinarea cu pâine și sare de către un bătrân oțelar – Cîra Alexandru și doi tineri oțelari –  Dumitru Tudorel  și Radu Petrica; ofereau buchete de flori, șase șoimi ai patriei, șase pionieri și șase uteciști de la C.S.. îmbrăcați perechi în oțelari, costume populare și costume obișnuite. Buchetele de flori erau asigurate de Iacob Marin, iar răspunderea revenea lui Iordache Dorina.

Urmează prezentarea cadrelor de conducere care întâmpinau pe secretarul general al partidului: Marin Enache – ministrul industriei metalurgice, Dragomir Gheorghe – prim secretar al Comitetului municipal de partid Călărași, Mîrzac George – director al C.S.C., Hațieganu Mihai – secretarul comitetului de partid de pe platforma siderurgică și Bîrcă Nicolae – director IACMSC.

Pe platou erau mobilizați 6.000 de oameni de la următoarele unități: platforma siderurgică – 1.500, C.C.H. – 500, Întreprinderea comercială de stat aliment și alimentație publică – 500, Cooperativa Borcea – 500, spital – 500, Întreprinderea comercială de stat mărfuri industriale – 300, PECO – 50, Fabrica de zahăr – 100, ADAS – 50, Direcția de poștă – 100, Panificație – 100 și pionieri de la școlile generale 8 și 11 – 300.

Formațiile artistice prezente: corurile Freamătul, Armonia, Camerata, I.C.C., Modelu, Borcea, Cuza Vodă și Jegălia. Răspundea Șandru Dumitru, Duican Marioara și Mirică Nicolae.

Formațiile de dansuri participante cu un număr de 380 dansatori proveneau de la: casa de cultură – 30, centrul de îndrumare – 30, clubul tineretului – 24, cooperativa Borcea – 24, căminele culturale Ștefan Vodă – 50, Ciocănești – 16, Perișoru – 16, Dragoș Vodă – 20, Modelu – 30, Dragalina – 16, Roseți – 16, Borcea – 24, școala nr. 9 – 20 și școala nr. 10 – 20. Tarafurile erau asigurate de: casa de cultură – 10, centrul de îndrumare – 12 și clubul tineretului -8. Responsabili erau Humă Rodica, Ivan Dumitru și Frățilă Rodica.

Participau un număr de 360 pionieri îmbrăcați în diferite costume, după cum urmează: în bermude – 30 de la școala generală nr. 1; în rochițe roșu-alb – 20 de la școala generală nr. 4; în salopete – 30 de la aceiași școală; de la școala generală nr. 5 participau 20 în rochițe alb-albastru și 20 în costume înflorate; 30 de la școala generală nr. 8 în costume colorate; în costume flori câte 120 de la școala generală nr. 10 și școala generală nr. 11; 70 în costum sportiv de la școala generală nr. 11. Răspundeau – Văcărelu Dumitru și Barbu Adicuța.

Grupuri de sportivi în număr de 200, formând piramida, câte 100 de la liceele Nicolae Bălcescu și metalurgic, răspunzător fiind Rădulescu Aurelian.

Principalele elemente ale propagandei vizuale constau în grupuri de drapele, panouri cu lozinci, arc de triumf cu motive naționale, iar materialele de propagandă purtate de oamenii muncii erau formate din: portrete ale celor doi, drapele ale PCR și RSR, câte unul la 25 oameni, diferite lozinci, vignete – 1 la 25 oameni, stegulețe – 1 la 5 oameni, eșarfe – 1 la 20 de oameni și flori la toți participanții care nu aveau materiale de propagandă.

Pe platoul din fața Oțelăriei electrice era organizată o expoziție pe care urma să o prezinte Mârzac George și Hațieganu Mihai. Pe alee de la poarta nr. 1 până la poarta nr. 2 erau mobilizați 300 de muncitori de la CSC și 700 de elevi de la liceele nr. 2 și 3 Călărași, iar elementele de propagandă vizuală erau amplasate pe clădirea ATI – fațada principală și fațada de est, pe Oțelăria electrică – fațada de sud.

Era prevăzută vizitarea Oțelăriei electrice cu turnare continuă, unde șeful statului era întâmpinat cu flori de o familie de oțelari: Dragomir Ion – tată, Dragomir Mihai – fiu, Dragomir Mihaela- Stela – fiică și Dragomir Lidia – noră. Nicolae Ceaușescu era întâmpinat de Neacșu Nicolae – director al Uzinei de oțeluri și profile, Tărăbășanu Aurel – secretar al comitetului de partid, Martin Petre – șeful secției oțelărie și Stănescu Constantin Mitică – șef secție. În dreptul cabinei GEGA, ofereau flori o familie de oțelari: Stoian Tudor – maistru oțelar și Stoian Elena – operator, iar la ajustaj turnare continuă doi tineri oțelari: Mihalache Vasile și Zaharia Elena.

La vizita în portul mineralier ofereau flori tinerii Kiriță Adriana și Paraschivescu Doru, iar secretarul general era întâmpinat de: Trapiel Radu – director Antrepriza căi comunicații Călărași, Constantinescu Gheorghe – director adjunct comercial CSC și Penciu Dumitru – secretarul comitetului de partid.

La vizitarea laminorului de profile mijlocii florile erau oferite de tinerii laminoriști Codreanu Ștefan și Balaban Mihaela. Principalele momente ale propagandei vizuale erau formate din lozinci: Ceaușescu – Eroism – România – Comunism!; Muncitori, maiștri, ingineri! De munca noastră depinde bunăstarea noastră!; Înfăptuim neabătut hotărârile Congresului al XIII-lea al partidului; Trăiască scumpa noastră patrie, Republica Socialistă România!; îndemnuri, chemări, calcule economice – 15 buc.

Urma deplasarea de la Laminorul de profile mijlocii până la mașina de aglomerare nr. 1. La poarta nr. 2 erau mobilizați 1100 de oameni ai muncii din următoarele unități: CSC – 200, IJGCL – 300, IJTL – 200, Avicola – 50, Agrocoop – 40, Siloz – 70, Consiliul popular municipal – 40, ICRA – 50, IIC – 60, OJT – 100.

Formațiile artistice prezente proveneau de la: coruri CSC 65, formații de dansuri populare învățământ – 24. Era prezent și un grup de gimnastică sportivă de la liceul industrial – 80 persoane.

Se vizita mașina de aglomerare nr. 1 unde ofereau flori Radu Tudor, Bîțan Maria, Buterez Ion și Mustață Mihaela. Secretarul general era întâmpinat de Popescu Gelu – secretarul comitetului de partid și Bîrcă Nicolae – director IACMSC.

După aceea se vizita furnalul nr. 1 unde un grup de tineri constructori de la IACMSC format din Drăgan Cristian, Nache Aldea, Nițu Aurelia și Petcu Marilena ofereau flori. Nicolae Ceaușescu era întâmpinat de Mudeschi Ludovic – inginer șef al ICS Hunedoara. Propaganda vizuală era formată dintr-o pancartă din pânză de 12mx2m pe care scria Trăiască Partidul Comunist Român în frunte cu secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu!, montat la furnal împreună cu portretul oficial al lui Nicolae Ceaușescu de 3/2 m și un număr de 20 drapele PCR și RSR, în proporție egală.

Următorul obiectiv vizitat era Oțelăria cu convertizoare nr. 1. Aici șeful statului primea flori de la Ciocan Ion și Enciu Florența și era întâmpinat de Trică Ștefan – director al IACMS Galați. Propaganda vizuală era mult mai bogată, cuprinzând lozinci înscrise pe panouri cu dimensiuni de până la 60 m.

După aceea se vizita laminorul de profile grele, șină și semifabricate, unde Costache Nicolae, Șerban Gheorghe, Marian Florica și Irimie Nicoleta – constructori de la IACMSC, ofereau flori, iar Dragomir Ion – director Antrepriza nr. 2, Coman Ion – secretarul comitetului de partid și Savin Ionel – șeful secției, asigurau întâmpinarea. Se menționează că, în cazul în care va fi vizitat și LUPM, secretarul general al partidului va fi întâmpinat și de Dimitriu Alexandru – ministrul construcțiilor industriale. Un număr de 9 pancarte cu dimensiuni 28 m și 7,20m, cu lozinci diferite, formau principalele elemente de propagandă vizuală, amplasate pe macarale, la intrarea și în interiorul LPGS, pe estacada de la LUPM și platforma cabinelor de comandă.

Ultimul obiectiv vizitat era Uzina cocsochimică, unde florile erau oferite de Nicolae Marian și Nițu Constanta, iar întâmpinarea era asigurată de Copesecu Viorel – director al UCC și Ababei Mircea – secretarul comitetului de partid. Pancartele cu lozinci, portretele și drapelele erau amplasate pe grupul energetic UPDES, bateria nr. 1 a UCC, stația de 110 Kw și clădirea porții.

Pe platoul din fața uzinei cocsochimice erau mobilizați 3100 de oameni din următoarele unități: IMC – 800, Direcția agricolă – 200, IUGCG – 100, Tehnometal – 300, BATMA – 150, Secția mobilă – 150, CFR – 30, Drumuri județene – 100, ICIL – 50, Secția proiectări – 60, IRE – 60, IJPSP – 200, BJATM – 100, OGA – 50, Coop. Constructorul – 80, NAVROM – 50, SEL – 50, Insp. Silvic – 50, IAS Călărași – 50, ICAPPA- 50, IJRVMR – 50, IJECOOP – 50, Întrepr. Cinematografică – 50, Centrul de calcul – 40, UJCM – 30, Tribunal + Procuratură – 50, FNC – 60, Direcția muncii – 30, IVV – 50 și ICSLF – 30.

Formațiile artistice erau asigurate după cum urmează: Coruri – 195 astfel: Gărzile patriotice Oltenița – 80, Lehliu Gară – 85, SN Oltenita – 50. Formații de dansatori -200, astfel: Ciocănești – 16, SNO – 24, Filatură – 24, Dunărea Oltenița – 24, Clubul tineretului Oltenița – 16, Mitreni – 24, Mânăstirea – 24, Ulmu – 20, Vlad Țepeș – 20 și Corul tematic Oltenița – 20.

Tarafurile veneau de la Șantierul Naval Oltenița – 12, Mânăstirea – 7 și Curcani – 15.

Pionierii îmbrăcați în costume de pionieri fluturând eșarfe erau asigurați de școlile generale nr. 1 și 2 fiecare câte 75.

Grupul de sportivi, eventual o piramidă de 80 persoane era asigurată de Liceul Nicolae Bălcescu, iar grupul de sportivi executând mișcări sportive tinerești din 80 persoane de liceul industrial nr. 4.

Pentru a-l aplauda și ovaționa în drumul spre pavilionul administrativ al CSC pentru întâlnirea de lucru erau mobilizați 2000 de oameni ai muncii de la: IACMSC -500, IACMC – 300, ACIC – 300, ACC  – 100, Băncile – 80, ITA – 200, CEC+ LOTO – 50, Drumuri naționale – 50, CPADM – 50, AEI zootehnie – 20, CPICP – 300, FNC -60.

Plecarea era organizată cu aceleași efective așezate în dispozitivele stabilite ca la primire, iar concluzia este că o astfel de vizită transforma ziua respectivă într-un fel de  sărbătoare națională, nici o unitate sau instituție nemaidesfășurând activitate în ziua respectivă.

 

Please enter banners and links.

Nicolae Țiripan

Next Post

Marți, 17 ianuarie/Vremea rea lasă acasă copiii de gradiniță și pe cei din ciclul primar

lun ian. 16 , 2017
Maine 17.01.2017, se suspenda cursurile din ciclul primar si grădinițe, in judetul Calarasi, s-a stabilit în urmă cu puțin timp, în Comitetul Județean pentru Situații de Urgență. Din această noapte, de la ora 23.00, și până marți, 17 ianuarie, ora 14.00,este anunțat, în județul Călărași, cod galben-intensificări ale vântulu, ninsori […]