INS/ Calculul IPC în contextul crizei epidemiologice

Print Friendly, PDF & Email

Izbucnirea epidemiei de coronavirus și adoptarea de restricții guvernamentale pentru a limita răspândirea virusului au avut consecințe atât asupra colectării datelor, cât și asupra calculului indicelui prețurilor de consum (IPC). În această situație extraordinară au fost stabilite recomandări internaționale privind metodele adecvate.
Eurostat (Biroul de Statistică al Uniunii Europene), în colaborare cu institutele naționale de statistică (INS) ale Uniunii Europene, a elaborat și dat publicității un ghid orientativ, care conține principiile generale avute în vedere pentru calculul IPC și IAPC și o descriere a metodelor de imputare pe care institutele naționale de statistică ar putea să le utilizeze, în contextul crizei COVID-19.
INS România a respectat principiile menționate în ghidul Eurostat, și anume:
– Ponderile anuale utilizate la calculul IPC (IAPC) au rămas constante în luna aprilie 2020;
– Au fost calculați subindicii IPC pentru întreaga structură a nomenclatorului de produse și servicii folosită în cazul IPC national și IAPC;
– Acolo unde a fost posibil, prețurile lipsă au fost înlocuite cu datele observate prin utilizarea altor surse de date (on-line, telefon, Monitorul Prețurilor, etc.);
– Acolo unde nu a fost posibiliă identificarea și utilizarea unei surse de date alternative, produsele și serviciile în cauză au fost tratate ca produse si servicii lipsă, iar prețurile acestora au fost imputate folosind metodele de imputare descrise de ghidul Eurostat.
În practică, imputarea prețurilor se realizează prin înmulțirea prețurilor colectate anterior cu o modificare a prețurilor considerată adecvată. Alegerea metodei de imputare pentru prețurile lipsă ține cont de diferite aspecte, cum ar fi: incidența prețurilor lipsă asupra nivelului de agregare din care fac parte, poziția lor în structura de clasificare, volatilitatea prețurilor produselor și sezonalitatea produselor.
Opțiunile recomandate cu privire la metodele de imputare posibile de a fi utilizate și aplicate de INS România, sunt următoarele:
• Imputarea folosind modificarea lunară a prețurilor observate în alte centre de colectare; această abordare este utilizată pentru imputarea modificărilor de preț la nivel de sortiment, în cazul în care sortimentul respectiv este disponibil în piață și pentru acesta a fost posibilă colectarea prețurilor într-un număr reprezentativ de centre de colectare;
• Imputarea folosind modificarea lunară a prețurilor produselor similare sau a celui mai apropiat nivel de agregare („cea mai apropiată estimare agregată”); această abordare este utilizată pentru imputarea modificărilor de preț ale produselor sezoniere atunci când acestea sunt în afara sezonului;
• Preluarea ultimului preț observat; această abordare este indicată în cazul în care un produs nu este disponibil temporar și pentru produsele care înregistrează o frecvență redusă a modificării lunare a prețurilor (bilete de cinema, coafură, școli de șoferi, teatru etc.);
• Preluarea evoluției lunare a prețurilor înregistrată în anul precedent; aceasta este o opțiune care poate fi aleasă atunci când produsul pentru care se face imputarea are un comportament sezonier și se dorește adaptarea la tiparul sezonier aferent produsului în cauză.
În luna aprilie 2020, ca urmare a restricțiilor impuse prin ordonanțele militare , categoriile de produse și servicii incluse în calculul IPC cele mai afectate de suspendarea temporară a activității de comercializare și imposibilitatea colectării prețurilor sunt următoarele:
• Produsele de îmbrăcăminte și încălțăminte; prețurile lipsă sunt estimate utilizând modificarea lunară înregistrată în centrele de colectare în care s-a efectuat colectarea prețurilor;
• Produsele de uz casnic si mobilier; prețurile lipsă sunt estimate utilizând modificarea lunară înregistrată în centrele de colectare în care s-a efectuat colectarea prețurilor;
• Lucrările stomatologice, analizele medicale și consultațiile, serviciile culturale si de divertisment (cinema, teatre, muzee), cheltuielile cu învățământul, serviciile de întreținere (frizerie, cosmetică și igienă), instruirea școlară auto, restaurantele, cafenelele și cantinele si plata cazării în unități hoteliere, având în vedere stabilitatea prețurilor observată în perioadele precedente; prețurile lipsă sunt estimate prin preluarea ultimului preț observant;
• Transportul de pasageri pe cale aeriană, care a fost afectat de măsurile adoptate și de limitările circulației de persoane; prețurile lipsă sunt imputate aplicând evoluția lunară a prețurilor observate în urmă cu un an.

Please enter banners and links.

Actualitatea de Călăraşi

Next Post

Liceul Teoretic Mihai Eminescu Călărași va fi reabilitat termic

joi mai 14 , 2020
Primăria Municipiului Călărași a semnat contractul de servicii de elaborare a documentației tehnico-economice și execuția de lucrări, în cadrul proiectului ”Reabilitarea termică a Liceului Teoretic Mihai Eminescu Călărași”, finanțat din fonduri europene prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiţii 3.1, Operaţiunea B – Clădiri publice. Contractul […]