Încep ample controale în toate spitalele din ţară

Print Friendly, PDF & Email

spital sMarţi, 4 februarie, la sediul prefecturii Călăraşi, a avut loc o videoconferinţă prezidată de ministrul sănătăţii, Eugen Nicolăescu, la care au participat managerii de spitale din judeţ şi reprezentanţii Direcţiei de Sănătate Publică (DSP). Cu acest prilej, ministrul Nicolăescu a adus în atenţie faptul că, în perioada 1 martie- 30 mai, vor fi demarate ample controale în toate unităţile spitaliceşti din ţară. Verificările vor viza condiţiile igienico-sanitare, în care sunt acordate serviciile medicale şi, totodată, instituirea unui standard elementar de curăţenie. Acţiunea de control, ce va fi asigurată de către inspectorii din cadrul DSP-urilor, va fi una foarte minuţioasă, se va desfăşura etapizat şi va avea ca principale obiective: verificarea normelor privind asigurarea condiţiilor igienico-sanitare (starea igienico-sanitară pe fiecare secţie în parte, blocurile operatorii, sălile de mese, locul în care se depozitează lenjeria curată şi materialele sanitare, dotarea cu materiale de igienă personală, farmacia, laboratoarele, staţia de sterilizare şi respectarea etapelor sterilizării, depozitarea reactivilor şi mediilor de cultură); verificarea blocului alimentar; verificarea respectării normelor de supraveghere, de prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale; verificarea modului de aprovizionare cu materiale de curăţenie şi produse biocide, verificarea modului în care sunt gestionate deşeurile sanitare; verificarea modului de efectuare a operaţiunilor de dezinsecţie şi deratizare, verificarea respectării prevederilor privind fumatul; asigurarea utilităţilor (iluminat, ventilaţie, încălzire, apă curentă, calitatea apei, evacuarea apei uzate, instalaţii de oxigen, verificarea stării tehnice a aparaturii).
În perioada 3 martie-22 martie, echipele de inspectori sanitari ai Direcţiilor de Sănătate Publică Judeţene şi a municipiului Bucureşti vor controla calitatea condiţiilor de acordare a serviciilor de asistenţă medicală în spitale. Raportul, ce va cuprinde rezultatele acţiunii de control, lista cu spitalele neconforme unde au fost înregistrate deficienţe, precum şi măsurile stabilite pentru fiecare unitate în parte, va fi publicat pe site-ul Ministerului Sănătăţii, până pe data de 5 aprilie 2014.
În săptămâna 24 – 31 martie, vor fi efectuate controale încrucişate în spitalele judeţene de urgenţă şi în institutele clinice. Raportul privind rezultatele controalelor va fi dat publicităţii pe data de 7 aprilie.
Concomitent, în perioada 1 aprilie -31 mai, se vor efectua acţiuni de recontrol, pentru a verifica condiţiile igienico-sanitare şi modalitatea de respectare a măsurilor dispuse în unităţile spitaliceşti. În cadrul videoconferinţei, ministrul Nicolăescu a mai precizat că doreşte ca verificările să fie realizate cu multă responsabilitate.
,,Aştept măsuri ferme, iar acolo unde deficienţele igienico-sanitare nu pot fi remediate, iar măsurile propuse nu pot fi aplicate, să se dispună închiderea unităţilor, a secţiilor sau găsirea unor soluţii de modificare a structurii unităţii sanitare, astfel încât pacienţii să nu mai fie trataţi în condiţii inadecvate, care pot pune în pericol starea de sănătate a acestora”, a precizat ministrul sănătăţii.
Totodată, ministrul Nicolăescu a adus în atenţie etapele reformelor legislative în domeniul sănătăţii, din acest an. Un prim pas va fi introducerea pachetului de bază, începând cu data de 1 aprilie 2014.

Please enter banners and links.

Monica Ghiorghe

Next Post

CAS Călăraşi a prelungit valabilitatea contractelor încheiate cu furnizorii

mar feb. 11 , 2014
Print 🖨 PDF 📄 eBook 📱Potrivit Ordinului nr.1538/1014/2013, se prelungeşte până la data de 31 martie aplicarea prevederilor Ordinului ministrului şi a preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 423/191/2013, privind aprobarea normelor metodologice de aplicare, în anul 2013, a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale, în cadrul asigurărilor […]