I.S.U. ”Barbu Ştirbei” Călăraşi a intervenit în 6.798 situaţii de urgenţă, în anul 2017

Print Friendly, PDF & Email

Inspectoratul pentru Situaţii  de Urgenţă „Barbu Ştirbei” al judeţului Călăraşi, subordonat Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, reprezintă personalul, mijloacele tehnice, stiinţifice, materiale şi de altă natură, în măsura să asigure în zona de competenţă, ca organ de specialitate, coordonarea permanentă şi unitară la nivelul comitetelor locale şi centrelor operative pentru situaţii de urgentă a serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă, a activităţilor de prevenire, monitorizare şi gestionare a situaţiilor de urgenţă în cadrul Sistemului Naţional de Management al Siţualiilor de Urgentă.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Barbu Ştirbei” Călărași este constituit ca serviciu public deconcentrat în scopul asigurării managementului situaţiilor de urgenţă pe tipurile de risc din competenţă.

Obiective specifice:

 • Gestionarea profesionistă şi eficientă a situaţiilor de urgentă prin aplicarea procedurilor pe tipuri de risc şi a Concepţiei specifice privind planificarea, pregătirea, organizarea şi desfăşurarea acţiuni lor de răspuns in situaţii de urgenţă;
 • Consolidarea caracterului proactiv al activităţii de prevenire prin îndrumarea si controlul autorităţilor administraliei publice locale, intituţiilor şi operatorilor economici privind îndeplinirea atribuţiilor, valorificarea concluziilor rezultate din actiunile de verificare executate în teren, informarea oportună a autorităţilor publice locale abilitate asupra riscurilor şi stabilirea unor măsuri ferme pentru creşterea gradului de securitate si siguranţă a cetăţeanului;
 • Implementarea Sistemului de Management Informaţional pentru Situaţii de Urgenţă (S.M.I.S.U.) la nivel județean;
 • Menținerea încrederii în instituție, prin modul profesionist şi echidistant de soluţionare a solicitărilor şi petiţiilor adresate de cetăţeni, în spiritul respectării cu strictele a drepturilor omului si a libertăţilor acestuia;
 • Aplicarea cadrului normativ-unic ce reglementează activitatea instituţiei, în scopul abordării unitare a întregii problematici specifice de către toale componentele Sistemului de Management al Situaţiilor de Urgentă;
 • Continuarea procesului de perfecţionare a pregătirii de specialitate a personalului;
 • Recrutarea de personal în vederea completării posturilor vacante.

ÎN PLANUL OPERATIV

În anul 2017, în zona de competenţă a I.S.U. ”Barbu Ştirbei” Călăraşi, forţele de intervenţie au fost solicitate pentru gestionarea unui număr de 6.798 situaţii de urgenţă ceea ce reprezintă o medie de 18,6 intervenţii pe zi, mai puţin cu aproximativ 5,7% decât în anul 2016 când subunităţile inspectoratului au intervenit la un număr de 7.214 situaţii de urgenţă.

Repartiţia acestor intervenţii pe categorii este următoarea:

 • 555 pentru stingerea incendiilor:
  • 300 incendii, mai mult cu 12,8% faţă de anul 2016 când au fost un număr de 266 incendii;
  • 255 intervenţii la incendii de vegetaţie, mai puţin cu 43,9% decât în anul 2016 când au fost 367 incendii de vegetaţie reprezentând 8,7% din totalul intervenţiilor;
 • 576 intervenţii asistenţă medicală de urgenţă, reprezentând 82% din totalul intervenţiilor,

mai puţin cu 3,7% decât în anul 2016 când au fost un număr de 6.018 intervenţii;

 • 69 inundaţii reprezentând 1% din total, mai mult cu 30% faţă de anul 2016 când au fost 53 inundaţii;
 • 155 acţiuni pentru protecţia comunităţilor:
  • 105 asigurări măsuri S.U. la evenimente publice;
  • 4 degajare drum public;
  • 18 intervenţii salvare persoane din autoturisme blocate de manifestarea fenomenenelor meteo periculoase;
  • 17 intervenţii deszăpezire autoturisme;
  • 8 deszăpezire gospodării;
  • 3 misiuni transport ajutoare de primă necesitate reprezentând 2,3% din totalul intervenţiilor,

mai mult cu 8,3% decât în anul 2016 când au fost 143;

 • 259 alte intervenţii:
 • 11 misiuni asanare/distrugere muniţie neexplodată;
 • 1 intervenţie monitorizare CBRN;
 • 19 misiuni monitorizare/asigurare SU;
 • 28 misiuni salvări de persoane;
 • 2 misiuni transport urgenţe medicale;
 • 145 misiuni trasport persoane în sprijinul SAJ CL;
 • 3 misiuni căutare persoane,
 • 6 misiuni căutare persoane înecate;
 • 7 misiuni salvare de animale;
 • 37 alte misiuni (consolidare acoperiş locuinţe, aducere la mal ambarcaţiuni, degajare arbori, degajare faţadă locuinţe, aducere la mal persoane înecate),

reprezentând 3,3% din total, cu 38,7% mai mult faţă de anul 2016 când au fost 160 intervenţii;

 • 184 intervenţii la care nu s-a acţionat:
 • 115 deplasare fără intervenţie;
 • 34 întors din drum;
 • 35 alarmă falsă, reprezentând 2,7% din total intervenţii,

mai puţin cu 11,1% comparativ cu anul 2016 când am fost solicitaţi la 207 intervenţii unde nu s-a acţionat.

Localizarea situaţiilor de urgenţă este următoarea (fără DFI-184):

Localizare 6614 Procentaj
Urban 2067 31,25%
Rural 4426 66,92%
Drumuri 121 1,83%

 Timpul de răspuns (de deplasare la intervenţii) a avut în anul 2017 o medie rezultată de 9 minute şi 13 secunde.

Purtător de cuvânt al I.S.U. „Barbu Ştirbei” Călăraşi, plutonier adjutant, Tătăranu Ştefan-Ovidiu

Please enter banners and links.

Actualitatea de Călăraşi

Next Post

Muzeul Municipal Călăraşi îşi pune amprenta în lumea culturală a urbei

mie feb. 7 , 2018
Print 🖨 PDF 📄 eBook 📱 Edilul  Municipiului Călăraşi, Daniel Drăgulin, împreună cu coordonatorul Muzeului Municipal Călăraşi, Florin Rădulescu au susţinut, miercuri, 7 februarie, o conferinţă de presă în cadrul căreia a fost prezentată activitatea acestei instituţii. Aşa cum se cunoaşte, Primăria Municipiului Călărași a înființat în anul 2014 Muzeul Municipal, în […]

Te mai poate interesa