Grup tematic regional pentru dezvoltare rurală și agricultură, la Călărași

Print Friendly, PDF & Email

Marți, 11 februarie, începând cu ora 11:00, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a organizat la sediul central din Călărași întâlnirea regională pe tema dezvoltare rurală și agricultură, ce a avut ca scop actualizarea Planului de dezvoltare regională pentru perioada de programare 2021-2027.
În deschiderea evenimentului, Liviu Gabriel Mușat, directorul ADR Sud Muntenia a subliniat necesitatea elaborării unei documentații de programare bine ancorate în nevoile de dezvoltare ale regiunii, care să constituie un fundament pentru viitorul program operațional, precizând că „principala calitate a unui document de programare este reprezentată de gradul de acceptare a acestuia de către comunitate, iar această calitate poate fi asigurată doar prin implicarea principalilor actorilor”. Apreciind domeniul dezvoltare rurală și agricultură drept unul important în contextul structurii regiunii Sud Muntenia, directorul instituției a mai arătat că în viitoarea perioadă de programare este de dorit ca agricultura să contribuie la creșterea calității vieții în mediul rural.
Întâlnirea a continuat cu o serie de prezentări privind arhitectura instituțională și obiectivele prioritare de investiții pentru perioada 2021-2027, în vederea asigurării transferului de informații de la nivel central, către principalele entități relevante pentru domeniul dezvoltării regionale. De asemenea, agenda întâlnirii de lucru a inclus analiza SWOT, cuprinsă în Planul de dezvoltare regională, și prezentarea Strategiei de specializare inteligentă a regiunii Sud Muntenia. Secțiunile informative au fost urmate de ateliere de lucru, realizate pentru actualizarea tipurilor de intervenții pentru Planul de dezvoltare regională 2021-2027. Prin intermediul acestor activități interactive, au fost identificate nevoi ale comunității pentru domeniul dezvoltare rurală și agricultură, fiind totodată formulate măsuri și soluții adecvate domeniului vizat.
La evenimentul organizat de ADR Sud Muntenia au luat parte reprezentanți ai mediilor academic, public, economic și social, asigurându-se pe această cale nu doar echilibrul reprezentării la nivel instituțional, cât mai ales premisele unei colaborări care să conducă la o creștere a competitivității regiunii Sud Muntenia.
Din cele șapte grupuri tematice constituite pe diferite domenii, până în prezent au fost dezbătute aspectele privitoare la competitivitate, specializare inteligentă și digitalizare; mobilitate și infrastructură, precum și dezvoltare rurală și agricultură. De asemenea, sunt avute în vedere domeniile: dezvoltare urbană durabilă și localități inteligente; protecția mediului; eficiență energetică și tranziția către o economie circulară; susținerea sănătății şi a protecției sociale; educație şi ocuparea forței de muncă.

Please enter banners and links.

Actualitatea de Călăraşi

Next Post

Centrul vechi al municipiului Călărași se modernizează cu bani europeni

mie feb. 12 , 2020
Print 🖨 PDF 📄 eBook 📱Primăria Călărași are în implementare proiectul ”REDUCEREA EMISIILOR DE CARBON ÎN MUNICIPIUL CĂLĂRAȘI PRIN CREAREA UNUI SPAȚIU URBAN MULTIFUNCȚIONAL ÎN ZONA CENTRALĂ A MUNICIPIULUI”, ce beneficiază de finanțare în cadrul POR 2014-2020. Valoarea acestuia este de aproximativ 7,6 milioane euro, din care doar 2 % […]