Documente necesare pentru înscrierea la concursul organizat de IPJ Călărași

Ce documente se depun la dosar pentru înscrierea la concurs în vederea încadrării din sursă externă la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Călăraşi

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Călăraşi a demarat procedura de reîncadrare de personal şi de angajare din sursă externă în vederea completării deficitului de personal existent.

Înscrierile se fac personal, în perioada 04 – 07 aprilie, în intervalul orar 0800  –1800, iar în ziua de 08 aprilie în intervalul orar 0800  –1600, la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Călăraşi.

Dosarul va cuprinde următoarele documente:

 • cererea de înscriere şi CV;
 • copii legalizate ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului (copii legalizate a diplomei de bacalaureat și a foii matricole);
 • copii ale actului de identitate, carnetului de muncă şi, dacă este cazul, livretului militar;
 • copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;
 • autobiografia şi tabelul nominal cu rudele candidatului;
 • cazierul judiciar;
 • caracterizarea de la ultimul loc de muncă, respectiv din instituţia de învăţământ în cazul absolvenţilor în primul an de la absolvire;
 • 3 fotografii tip buletin de identitate;
 • două fotografii color 9 x 12 cm;
 • fişa medicală-tip de încadrare în Ministerul Afacerilor Interne;
 • declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare
 • copia permisului de conducere.

Cele 48 de posturi pe care urmează să le încadreze IPJ Călăraşi sunt repartizate la posturile de poliţie comunală, astfel:

Alexandru Odobescu (1), Ciocăneşti (1), Cuza Vodă (1), Dorobanţu(1), Grădiştea(1), Independenţa(1), Ulmu(1), Dragalina(2), Perişoru(2), Dragoş Vodă(1), Ştefan Vodă(1), Dor Mărunt(2), Borcea(2), Dichiseni(1), Jegălia(1), Roseţi(3), Gălbinaşi(2), Fundeni(3), Plătăreşti(1), Sohatu(1), Vasilaţi(2), Chirnogi(2), Mânăstirea(1),  Radovanu(1), Ulmeni(2), Crivăţ(1), Gurbăneşti(1), Ileana(2), Săruleşti(3), Tămădău Mare(1), Belciugatele(1), Frăsinet(1) şi Şoldanu (1).

Informaţii compelte despre condițiile de participare, tematica și bibliografia, documentația necesară pentru întocmirea dosarului de candidat și probele de concurs le găsiți accesând pagina web https://cl.politiaromana.ro sau la sediul inspectoratului.

 

Please enter banners and links.

Actualitatea de Călăraşi

Next Post

Locuințele ANL, din Călărași, pot fi cumpărate de chiriași

lun apr. 4 , 2016
În ultima ședință a Consiliului Local Călărași a fost aprobat regulamentul de de vânzare a locuințelor ANL, de la Serviciul Public Centrale Termice si Administrare Fond Locativ Calarasi. Locuintele ANL reprezinta locuinte pentru tineri destinate inchirierii, repartizate in conditiile art.8 alin (3) din Legea nr.152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru […]

Te mai poate interesa

error: Content is protected !!