DGASPC Călăraşi scoate noi posturi la concurs

Print Friendly, PDF & Email

foto dgaspc.Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Călărași, cu sediul in Călărași, strada Bărăganului, nr.1, organizează concurs pentru ocuparea  pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție , vacante, după cum urmează:

 1. Asistent social debutant – 1 post – Centrul de Plasament Sfântul Ștefan Perișoru;
 2. Asistent medical debutant – 1 post – Centrul de Plasament Făurei;
 3. Supraveghetor de noapte – 1 post – Centrul de Plasament Făurei;
 4. Supraveghetor de noapte – 1 post – Complexul de Servicii Comunitare pentru Copii cu Handicap Sever Călărași;
 5. Ingrijitor – 1 post – Centrul de plasament Sfântul Ștefan Perișoru.

Conditii generale:

 • Candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la art.3 din H.G nr. 286/2011 modificată și completată prin H. G.nr.1027/2014 pentru  modificarea și completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice:

Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției contractuale sunt:

 1. Asistent social debutant:
 • Studii superioare cu diplomă de licență în asistență sociala;
 1. Asistent medical debutant:
 • Studii medii cu diplomă de bacalaureat;
 • Studii postliceale sanitare;
 1. Supraveghetor de noapte:
 • Studii medii/generale;
 • Vechime în muncă minim 3 ani;
 1. Ingrijitor:
 • Studii medii/generale;

Concursul se va organiza conform calendarului urmator:

11 iulie 2016, ora 10.00: proba scrisă;

14 iulie 2016, ora 10.00; proba interviu.

Pentru înscrierea la concurs , candidații vor depune dosarul de concurs până la data de 01 iulie 2016, orele 14.00 la Compartimentul Resurse Umane din cadrul D.G.A.S.P.C. Călărași, str. Bărăganului, nr.1.

Dosarul de concurs va  conține documentele prevăzute la  art.6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Bibliografia de concurs va fi afișată la sediul D.G.A.S.P.C. Călărași precum și pe site-ul instituției.

            Relații suplimentare se pot obține la telefon 0242311060, interior 106 – Compartimentul Resurse Umane.

Please enter banners and links.

Monica Ghiorghe

Next Post

Președintele C. Județean, V. Iliuță: „Și în competiţiile viitoare, vreau să obţinem victoria!”

vin iun. 24 , 2016
Print 🖨 PDF 📄 eBook 📱În seara  zilei de vineri, 24 iunie, a avut loc şedinţa de constituire a noului Consiliu Judeţean Călăraşi, precum și alegerea preşedintelui şi a celor doi vicepreşedinţi.  Evenimentul a avut loc în prezenţa  prefectului   judeţului, George Iacob, cel care a şi emis Ordinul în baza […]