DGASPC Călărași/ Noi facilități pentru persoanele cu dizabilități

DGASPC Călărași vine cu o informare referitoare la modificarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, prin O.U.G nr. 51/2017, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial nr. 508/2017.

Noi facilități pentru persoanele cu dizabilități

La propunerea Ministerului Muncii și Justiției Sociale, Guvernul României a aprobat un proiect de Ordonanță de Urgență pentru modificarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, care va aduce o serie de beneficii persoanelor cu dizabilități și familiilor acestora.

  • Copiii cu handicap grav nu vor mai fi puşi pe drumuri la comisiile de evaluare

Copiii cu handicap grav care beneficiază de îngrijiri paliative nu se vor mai prezenta periodic la comisiile de evaluare, certificatul lor urmând să fie valabil până la împlinirea vârstei de 18 ani. Măsura a fost adoptată în contextul în care mass-media a relatat, de-a lungul timpului, în repetate rânduri, despre cozile care se formau la comisiile de evaluare și condițiile în care copiii cu handicap grav și însoțitorii acestora erau nevoiți să aștepte ore sau chiar zile în șir pentru reînnoirea certificatului de handicap.

  • Debirocratizare şi mai puţine drumuri la ghişeu

Persoanele cu dizabilități vor primi din oficiu prestația socială și nu vor mai fi obligate să depună o cerere în acest sens. Această hotărâre s-a adoptat deoarece s-a constatat că nu toate persoanele cu dizabilități știau că trebuie să depună o cerere specială pentru a primi prestația socială, după obținerea certificatului cu handicap.

Noile prevederi stabilesc faptul că prestația socială se acordă automat, după obținerea certificatului de încadrare în grad de handicap, nemaifiind necesară depunerea unei cereri, așa cum prevedea varianta veche a legii. Nu în ultimul rând, măsura este una de debirocratizare, astfel încât să se evite drumurile inutile și cozile la ghișee.

  • Scutirea persoanelor cu handicap grav psihic și mintal de la plata contribuției datorate în centrele rezidențiale

Mai precis, un număr de 81 de persoane cu handicap grav psihic și mintal, dar si apartinatorii acestora vor beneficia de scutire la plata contribuției datorate pentru adulții cu handicap din centrele rezidențiale din subordinea DGASPC Calarasi, respectiv Centrul de Ingrijire si Asistenta Ciocanesti si Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica Plataresti. Măsura a fost adoptată pentru a nu vulnerabiliza și mai mult această categorie socială, respectiv membrii familiilor persoanelor cu handicap psihic și mintal, care, în prezent, suportă plata contribuției în centrele rezidențiale.

  • Sprijin pentru familiile adulților cu handicap asistați în centrele rezidențiale

În prezent, obligația de întreținere pentru adulții cu handicap asistați în centre se întindea până la frați și surori, rudele în linie dreaptă, soț și soție. Modificarea adusă prin actul normativ a restrâns această obligație la soț și soție, părinți pentru copii și copii pentru părinți. Decizia a fost luată întrucât, în practică, s-au înregistrat cazuri în care rude de gradul patru ale bolnavilor au ajuns să fie executate silit pentru neplata acestei contribuții.

  • Servicii sociale cât mai aproape de persoanele cu dizabilități

O altă prevedere importantă a ordonanței de urgență adoptate are în vedere crearea de oportunități de dezvoltare de servicii sociale de tip rezidențial (centre de zi, centre respiro și locuințe protejate) și pentru autoritățile locale, respectiv consiliile locale, cu scopul precis de a le aduce cât mai aproape de cetățean. Legea actuală permitea doar Direcțiilor Generale de Asistență Socială și Protecția Copiilor (DGASPC) să deschidă astfel de servicii publice, nu și autorităților locale. Menționăm că o astfel de prevedere creează o oportunitate pentru primării, și nu obligația de a înființa servicii.

  • Recunoașterea oficială a limbajului mimico-gestual

Limbajul mimico-gestual va fi recunoscut oficial ca mijloc de comunicare specific persoanelor cu handicap auditiv. Spre exemplu, persoanele cu deficiențe de auz vor putea beneficia de un interpret mimico-gestual la susținerea examenului de bacalaureat, în contextul în care s-a constatat o rată foarte mică de promovare a acestuia, de către persoanele din această categorie, și anume de sub 1%. În același timp, măsura are menirea de unificare a limbajului mimico-gestual, în condițiile în care, în practică, s-a constatat existența mai multor regionalisme.

  • Prestaţiile sociale se vor acorda din oficiu

Se prevede faptul că plata prestaţiilor sociale se face din oficiu, în baza deciziei directorului executiv al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului. Iar în cazul în care persoana încadrată în grad de handicap nu doreşte să beneficieze de prestaţii sociale, poate depune cerere în acest sens. Dreptul la prestaţii sociale se acordă începând cu luna următoare celei în care persoana a fost încadrată în grad de handicap şi încetează cu luna următoare celei în care persoana nu mai este încadrată în grad de handicap sau în cazul depunerii cererii de renunţare la acest drept.

  • Se modifică procedura contestației împotriva certificatului de încadrare în grad și tip de handicap

Art. 87 Alin (5) din Legea 448/2006 se modifică, astfel:

“Certificatele emise potrivit prevederilor alin (4) pot fi contestate de titularii acestora, în termen de 30 de zile calendaristice de la comunicare, la instanța de contencios administrativ competentă, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, cererile adresate instanței fiind scutite de taxa judiciară de timbru.”

În aceste condiții, secretariatul Comisiei Superioare de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap nu va primi și înregistra contestații formulate împotriva certificatelor de încadrare în grad și tip de handicap, depuse după data de 30.06.2017.

Ca urmare, secretariatul comisiilor de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap județene/ale sectoarelor municipiului București va îndruma petenții către instanța de judecată competentă, potrivit Legii 448/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Totodată, referitor la contestațiile depuse până la data de 30.06.2017, vă informăm că OUG nr.51/2017 prevede la ART II, următoarele:

„Contestațiile cu privire la încadrarea în grad și tip de handicap, rămase nesoluționate până la data intrării în vigoare a prezentei legi, se soluționează de Comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, prevăzută de art. 90˄ 1 din Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 3 luni de la data publicării în Monitorul Oficial.”

Prin urmare, persoanele care vor fi nemulțumite de încadrarea în grad de handicap, se pot adresa instanței, în vederea soluționării contestațiilor.

 

 

 

Please enter banners and links.

Actualitatea de Călăraşi

Next Post

IPJ Călărași/ Accident de muncă, investigat de polițiști

mie nov. 15 , 2017
Polițiștii de investigarea criminalității economice efectuează cercetări pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs un accident de muncă soldat cu vătămarea unei persoane. La data de 14 noiembrie 2017, polițiștii au fost sesizaţi cu privire la faptul  că un angajat al Serviciului Public Pavaje Spații Verzi din cadrul Primăriei Municipiului […]

Te mai poate interesa

error: Content is protected !!