Dezvoltarea patrimoniului cultural prin restaurarea monumentului istoric Poșta Veche

Print Friendly, PDF & Email

Dezvoltarea patrimoniului cultural prin restaurarea monumentului istoric Poșta Veche din municipiul Călărași

  1. Număr referință: contract finantare nr. 44/21.06.2017
  2. Data publicării anunțului: 21.07.2017
  3. Finanțat din Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului natural și cultural, PI 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural.
  4. Autoritatea de Management: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene.
  5. Organism Intermediar: Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia.
  6. Alte informații: UAT MUNICIPIUL CALARASI, în calitate de beneficiar, anunță debutul proiectului.

Obiectivele proiectului se subscriu obiectivului specific al Axei prioritare – 5 „Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului natural și cultural”, redând circuitul turistic al patromoniului cultural restaurat, precum și obiectivului specific al Priorității de investiții – 5.1. „Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural” și anume:

Obiectiv specific 1: Restaurarea, consolidarea, protecția și consevarea monumentului istoric Poșta Veche din municipiul Călărași, în vederea introducerii acestuia în circuitul touristic local și regional, păstrând, protejând și valorificând identitatea culturală locală;

Obiectiv specific 2: creșterea potențialului turistic prin creșterea numărului de vizitatori la nivel local și prin dezvoltarea unor activități de informare a participanților, promovarea media și angrenarea factorilor decizionali de la nivel local;

Obiectiv specific 3: Atragerea de vizitatori prin organizarea la nivel local a cel puțin un eveniment cultural, în vederea extinderii turismului cultural și de patrimoniu local:

Obiectiv specific 4: Valorificarea efcientă a patrimoniului cultural local prin mărirea cu 1 a numărului clădirilor de patromoniu reabilitate din mediul urban călărășean.

Valoarea totală a contractului de finanțare este de 1 1.563.563,48 Iei cu WA, din care finanțare nerambursabilă de 9.819.338,95 lei .

Durata de implementare a proiectului este de 28 luni.

Mai multe detalii despre implementarea acestui proiect puteți obține de pe site-ul sau de la sediul UAT Municipiul Călărași, Str. București, nr. 140A, Municipiul Călărași, cod poștal 910058, tel: 0242/311 005, fax: 0242/318 574, email : adina.dumitrache@primariacalarasi.ro, persoana de contact: Adina DUMITRACHE – asistent proiect.

Notă: Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Please enter banners and links.

Actualitatea de Călăraşi

Next Post

A fost vernisată expoziția de pictură a copiilor de la Centrul SERA Călărași

sâm iul. 22 , 2017
Print 🖨 PDF 📄 eBook 📱Vineri, 21 iulie, la Protopopiatul Călărași, a avut loc vernisajul expoziției de pictură a copiilor de la Centrul de Servicii Sociale pentru Copii și Familie SERA Călărași. Evenimentul a fost organizat de Asociația Șansă – Viorica Hagianu, în parteneriat cu FICE, filiala Călărași și D.G.A.S.P.C. […]