CRFPA Călăraşi, la ceas aniversar

Print Friendly, PDF & Email

sediu crfpacursul de   cofetarlaboratorul coafura CRFPAlaboratorul masaj si releflexoterapie CRFPALuni, 25 mai, Centrul Regional de Formare Profesională a Adulţilor (CRFPA) Călăraşi a împlinit 10 ani de când a fost pus în funcţiune actualul sediu(situat pe str. Sloboziei, nr. 4 bis), în care această instituţie îsi desfăşoară activitatea. În anul 2005, la aceeaşi dată, CRFPA Călăraşi şi-a deschis larg porţile într-un spaţiu modern cu săli de curs şi laboratoare dotate la standarde europene, pentru a oferi servicii de înaltă calitate, în domeniul formării profesionale. De la an la an, activitatea s-a dezvoltat continuu, ajungând, la ora actuală, una din cele mai importante instituţii de resort, la nivel naţional.

Centrul Regional de Formare Profesionala a Adulţilor Călăraşi s-a înfiinţat în baza Hotărârii Consiliului de Administraţie al Agenţiei pentru Ocuparea Forţei de Muncă, nr. 17 din 15.05.2002, şi este instituţie de interes regional, cu personalitate juridică, aflată în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă. Programele de formare profesională oferite au fost identificate în urma evaluării nevoilor de pregătire de pe piaţa forţei de muncă, C.R.F.P.A. Călăraşi desfăşurându-şi activitatea în judeţele: Călăraşi, Ialomița, Vrancea, Giurgiu, Brăila, Galați, Tulcea, Constanta, dar şi în Bucureşti. Serviciile furnizate de C.R.F.P.A. Călăraşi sunt: formarea profesionala a adulţilor în vederea dobândirii, menţinerii şi ridicării nivelului competitivităţii profesionale pe piaţa muncii; informarea și consilierea profesională; evaluarea şi monitorizarea formării profesionale; certificarea formării profesionale a adulţilor.

În prezent, această instituţie reprezintă un important reper pe piaţa muncii, deoarece oferă servicii de formare profesională, pentru adulţi, în 52 de ocupaţii structurate în următoarele domenii: agricultură, informatică şi automatizări, construcţii, confecţii textile, comerţ, turism, alimentaţie publica, servicii, industrie.

Beneficiarii programelor de formare profesională sunt: persoanele în căutarea unui loc de muncă (şomeri, absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ ce nu au putut ocupa un loc de muncă după absolvire, persoanele care desfăşoară activităţi în mediul rural și nu realizează venituri lunare sau realizează venituri lunare mai mici decât indicatorul social de referinţă în asigurările de şomaj, romi, persoane aflate în detenţie etc.) Pentru aceste categorii de persoane cursurile sunt gratuite. O altă categorie de beneficiari sunt persoanele care ocupă un loc de muncă şi, din diferite motive, doresc calificare sau recalificare. Pentru aceste categorii de persoane, cursurile sunt contra cost. De serviciile oferite de CRFPA Călăraşi pot beneficia şi societăţile comerciale, companii şi societăţi naţionale, regii autonome, alte unităţi aflate sub autoritatea administraţiei publice centrale sau locale care doresc calificarea propriului personal.

Activitatea acestei instituţii a cunoscut, în ultimul timp, o evoluţie ascendentă, atât prin plaja tot mai diversificată a ofertelor de calificare în meserii din diferite sectoare de activitate ce sunt căutate pe piaţa muncii, dar şi prin nivelul superior al cursurilor, la care participă tot mai multe persoane. Numai în ultimii doi ani, numărul persoanelor care au beneficiat de cursuri de formare profesională a crescut semnificativ, ajungând la, aproximativ, 6.500.

 

Please enter banners and links.

Monica Ghiorghe

Next Post

Proiectul educaţional „Copilărie, vis şi fantezie” a deschis drumul prieteniei pentru elevii de la Şcoala ,,Tudor Vladimirescu” şi de la Centrul SERA

Dum mai 31 , 2015
Print 🖨 PDF 📄 eBook 📱Sâmbătă, 30 mai, Şcoala Gimnazială ,,Tudor Vladimirescu” a fost în plină sărbătoare. Peste 200 de copii călărăşeni au participat la un eveniment inedit, dedicat zilei lor. Acţiunea a făcut parte din proiectul educativ ,,Copilărie, vis şi fantezie” ce a reunit, laolaltă, elevii, cadrele didactice de […]