CRFPA Călăraşi, în sprijinul elevilor de la Grupul Şcolar „Dan Mateescu”

Prin serviciile pe care le oferă Centrul Regional de Formare Profesională a Adulţilor (CRFPA)  asigură un sprijin real tuturor  celor care doresc să obţină o calificare în vederea ocupării unui loc de muncă. Printre categoriile vizate care pot beneficia de consiliere şi de  formare profesională sunt şi elevii de liceu, mai ales, cei din anii terminali. Atât în anul 2016,  cât şi anul acesta, conducerea CRFPA a iniţiat o serie  întâlniri cu liceeni călărăşeni, pentru a le face cunoscute atât activitatea instituţiei, cât şi oportunităţile oferite pentru cariera profesională pe care aceştia doresc să o urmeze.

În acest context,  marţi, 11 aprilie la Grupul Şcolar „Dan Mateescu” a avut loc  o întâlnire interactivă, în cadrul căreia Ruxandra Prică,  directorul CRFPA Călăraşi,  a realizat o prezentare succintă a serviciilor oferite de instituţia sa, pentru elevii din clasele a XI-a şi a XII-a.Totodată, directorul CRFPA a detaliat şi  activitatea desfăşurată pe anul 2016.  În felul acesta, elevii au fost informaţi că pot să urmeze cursuri de formare profesională, în cele 55 de ocupaţii pentru care CRFPA este autorizat. Aceste ocupaţii sunt din  domenii de activitate variate şi care sunt solicitate pe piaţa actuală a muncii (alimentaţie publică, confecţii textile, agricultură, comerţ, construcţii, IT, transporturi auto, servicii de înfrumuţesare, etc). Un aspect important adus în atenţie de către directorul Ruxandra Prică, este faptul că instituţia sa acordă o atenţie deosebită îmbunătăţirii permanente a procedurilor de lucru şi de modernizare a bazei materiale, pentru a fi în permanentă concordanţă cu exigenţele cerute pe piaţa muncii, în ceea ce priveşte pregătirea profesională.

Programele de formare profesională oferite de CRFPA conţin, pe lângă modulele de specialitate şi module de antreprenoriat, educaţie generală, pentru asigurarea unui cadru optim de autodepăşire orientare şi dezvoltarea competenţelor. De asemenea, se doreşte ca implementarea politicilor în domeniul formării profesionale să fie corelate permanent cu nivelul de educaţie şi de pregătire profesională a segmentului căruia CRFPA se adresează.  De asemenea, conducerea CRFPA este preocupată în implemntarea proiectelor europene cu finanţare nerambursabilă.

„Scopul acţiunii pe care am organizat-o la Grupul Şcolar „Dan Mateescu” este acela de a promova serviciiile oferite de CRFPA şi pentru a stabili ţinte comune de prevenire a părăsirii şcolii şi creşterea motivaţiei tinerilor de a urma un program de formare. Lipsa motivaţiei lor pentru ocuparea unui loc de muncă este un fenomen care  avut o creştere semnificativă, în ultimii ani. Pentru a veni în sprijinul acestor categorii de persoane, CRFPA Călăraşi îşi propune să îşi concentreze activităţile de formare în strânsă corelare cu nevoile participanţilor. Sesiunea de întâlniri cu elevii călărăşeni va continua pe tot parcursul acestui an.”, a precizat directorul CRFPA, Ruxandra Prică.

Consilierul şcolar, prof. Ioana Coman, de la Grupul Şcolar „ Dan Mateescu”, iniţiatoarea acestei acţiuni, a punctat importanţa informării elevilor privind pregătirea profesională. „Întâlnirea cu doamna director Prică este binevenită pentru elevii noştri. Mulţi dintre ei provin din mediul rural, din comunităţi sărace, iar serviciile oferite de CRFPA sunt un sprijin real pentru ei. Urmând cursurile de formare profesională, ei îşi pot găsi mult mai uşor un loc de muncă. În acelaşi timp, ne-am bucura foarte mult dacă elevii noştri ar putea fi cuprinşi într-un proiect european de formare profesională ce va fi implementat de CRFPA . În felul acesta, drumul pregătirii lor pentru piaţa muncii va fi mult mai facil.,” a spus prof. Ioana Coman.

 

 

Please enter banners and links.

Actualitatea de Călăraşi

Next Post

D.G.A.S.P.C. Călăraşi scoate la concurs 6 posturi vacante

joi apr. 20 , 2017
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Călăraşi(D.G.A.S.P.C) , cu sediul în Călăraşi, strada Bărăganului, nr.1, organizează concurs pentru ocuparea, pe perioada nedeterminată a funcţiilor contractuale de execuţie, vacante, după cum urmează: Şef centru-1 post –Centrul pentru Servicii Sociale pentru Copii şi Familie SERA Kinetoterapeut -1 post-Complexul de Servicii […]

Te mai poate interesa

error: Content is protected !!