D.G.A.S.P.C. Călăraşi scoate la concurs 6 posturi vacante

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Călăraşi(D.G.A.S.P.C) , cu sediul în Călăraşi, strada Bărăganului, nr.1, organizează concurs pentru ocuparea, pe perioada nedeterminată a funcţiilor contractuale de execuţie, vacante, după cum urmează:

 1. Şef centru-1 post –Centrul pentru Servicii Sociale pentru Copii şi Familie SERA
 2. Kinetoterapeut -1 post-Complexul de Servicii Comunitare pentru Copii cu Handicap Sever Călăraşi
 3. Educator debutant S-2 posturi -Complexul de Servicii Comunitare pentru Copii cu Handicap Sever Călăraşi
 4. Psiholog debutant – 1 post -normă de lucru 1/2- Complexul de Servicii Comunitare pentru Copii cu Handicap Sever Călăraşi
 5. Asistent social debutant-1 post-Centrul de Plasament „ Sf.Ştefan” Perişoru

Condiţii generale:

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute  la art.3.din H.G. nr.286/2011 modificată şi completată prin  H.G. nr.1027/2014 pentru modificarea  şi completarea Regulamentulu- cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar,  plătit din fonduri publice.

Condiţiile specifice necesare în vederea participăriii la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale sunt:

 1. Şef centru:
 • Studii superioare cu diplomă de licenţă mîn asistenţă socială, psihologie sau sociologie
 • Vechimea în specialitatea studiilor , minim trei ani
 • Experienţă în domeniul serviciilor sociale , mi nim 2 ani
 1. Kinetoterapeut
 • Studii superioare cu diplomă de licenţăm în kinetoterapie
 • Vechime în specialitatea studiilor, minim 6 luni.
 1. Educator debutant S:
 • Studii superioare socio-umane absolvite cu diplomă de licenţă
 1. Psiholog specialist:
 • Studii superioare cu diplomă de licenţă în psihologie
 • Atestat de liberă practică, grad:Specialist în psihologie clinică
 1. Asistent social debutant
 • Studii superioare cu diplomă de licenţă în asistenţă socială
 • Vechime în specialitatea studiilor, minim 1 an.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

10 mai 2017, ora 10: PROBA SCRISĂ

15 mai , ora 10: PROBA INTERVIU

 

Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor depune dosarul de concurs până la data de 2 mai 2017, orele 16.00 la Compartimentul Resurse Umane din cadrul D.G.A.S.P.C. , str. Bărăganului,  nr.1.

Dosarul de concurs va conţine documentele prevăzute la art.6 al Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Bibliografia de concurs va fi afişată la sediul D.G.A.S.P.C. Călăraşi, precum şi pe site-ul instituţiei.

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0242.311.060, interior 106-Compartimentul  Resurse Umane.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Please enter banners and links.

Actualitatea de Călăraşi

Next Post

"Reactual", un nou proiect artistic la Muzeul Municipal Călăraşi

joi apr. 20 , 2017
”Reactual” este numele unui proiect artistic ce ia naștere în Călărași în 2017. Existența acestuia se face cunoscută în cadrul unei expoziții realizate cu sprijinul Muzeului Municipal Călărași. Scopul proiectului este atât crearea și dezvoltarea unei noi scene artistice în orașul nostru, cât și simpla reactualizare a ideii generale pe […]

Te mai poate interesa

error: Content is protected !!