Convocare Consiliu Local, joi, 29 august

Print Friendly, PDF & Email

 

Primarul Municipiului Călăraşi,
În temeiul art. 133, alin. 1 şi art. 196, alin. 1, lit. b din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ:
DISPUNE:

Articol unic: Consiliul Local al municipiului Călăraşi se convoacă în şedinţa ordinară, joi, 29.08.2019, ora 16.30, în sala de şedinţe a ConsiliuluiLocal Călăraşi, cu următoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru ,,Elaborare documentaţie P.U.Z. în vederea construirii de locuinţe A.N.L. – Modificare indicatori urbanistici”, situat în municipiul Călăraşi, strada Prelungirea Sloboziei, nr. 70A, 70B.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru ,,P.U.Z. – Ridicare interdicţie construire pentru nr. cadastral 24789 şi 2870/2”, situat în municipiul Călăraşi, strada Varianta Nord, nr. 50A, 50B.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţa
Persoanelor Călăraşi.
4. Proiect de hotărâre pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 15/29.01.2009 privind alocarea suprafeţei de 2000 mp din totalul
suprafeţei de 12533,75 mp, teren situat în tarlaua 65/11, în vederea realizării unei baze pentru reciclarea deşeurilor.
5. Proiect de hotărâre pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 102/18.07.2019 privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Serviciului Public Centrale Termice şi Administrare Fond Locativ Călăraşi.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi şi a cofinanţării pentru investiţia ,,Reparaţii capitale străzi în municipiul Călăraşi – Lot 1, judeţul Călăraşi” (strada Muşeţelului, strada Ştirbei Vodă, Bulevardul Cuza Vodă).
7. Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice prin Compania Naţională de Investiţii ,,C.N.I. ” S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect tip- ,,Construire baze sportive tip 1” în municipiul Călăraşi, judeţul Călăraşi.
8. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru copiii care frecventează Creşa din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Călăraşi în anul şcolar 2019-2020.
9. Proiect de hotărâre privind neasumarea responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor – cadru pentru achiziţionarea produselor şi prestarea serviciilor pentru derularea măsurilor educative prevăzute de ,,Programul pentru Şcoli al României”, de către Consiliul Local al municipiului Călăraşi, respectiv municipiul
Călăraşi.
10. Proiect de hotărâre privind vânzarea imobilului – teren proprietatea privată a municipiului Călăraşi, situat în Călăraşi, strada Bârsei, nr. 27, în suprafaţă de 281 mp, identificat cu număr cadastral 26346 şi carte funciară nr. 26346 a municipiului Călăraşi, către doamna Ismail Ager.
11. Proiect de hotărâre privind vânzarea imobilului – teren în suprafaţă de 557 mp, situat în Călăraşi, strada Preot Pârlea Alexandru, nr. 12 – lot 43, tarla (cvartal) 65, parcela 18/2, către Ichim Marian şi Ichim Mihaela.
12. Proiect de hotărâre privind vânzarea unui imobil – teren proprietatea privată a municipiului Călăraşi, situat în strada Violonist Ion Voicu, nr. 10, lotul 18B, zona cartier FNC – Livada, în suprafaţă de 241 mp, cu număr cadastral 24202, către doamna Nicolae Constanţa.
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării imobilului teren în suprafaţă de 478 mp, situat în Călăraşi, strada Preot Pârlea Alexandru nr.2 (lot 10 – cvartal 65, parcela 18/2), către doamna Lupu Elisabeta.
Diverse

Primar,
Daniel Ştefan Drăgulin

 

Actualitatea de Călăraşi

Next Post

Comunicat de presă privind procesiunea cu icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului

vin aug. 30 , 2019
În perioada 30 august – 01 septembrie 2019, Protopopiatul C?l?ra?i în colaborare cu Prim?ria Municipiului C?l?ra?i, organizeaz? o procesiune cu Icoana f?c?toare de minuni a Maicii Domnului de la Trife?ti din Arhiepiscopia Romanului ?i Bac?ului. Astfel, vineri, 30 august 2019, la ora 17:00, va avea loc primirea Icoanei f?c?toare de […]
0Shares