Consilierii locali vor dezbate proiectul privind acordarea unui număr de 196 de burse şcolare

Print Friendly, PDF & Email

 În cursul zilei de astăzi, 23 februarie 2017, consilierii locali se  întrunesc în şedinţă ordinară, ei având pe ordinea de zi 3 proiecte de hotărâre. Printre acestea se numără şi proiectul care vizează acordarea unui număr de 196 de burse şcolare pentru elevii călărăşeni.

În expunerea de motive a proiectului respectiv se arată că:

„Având în vedere prevederile art.82 alin (1) şi (2), precum şi art.105 alin (2), lit.d din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011,care prevăd următoarele:

Art.82

„(1)  Elevii de la cursurile cu frecvenţa din învăţamântul preuniversitar de stat pot beneficia de burse de performanţă,de burse de merit, de burse de studiu şi de burse de ajutor social.

 (2)  Cuantumul unei burse acordate din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat şi numărul acestora se stabilesc anual prin hotărâre a consiliului local, respectiv a consiliului judeţean/consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti.”

Art.105

(2)  Finanţarea complementară se asigură din bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale de care aparţin unităţile de învăţamânt preuniversitar, din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată,pentru urmatoarele categorii de cheltuieli:

  1. d) cheltuieli cu bursele elevilor.”

          In municipiul Călăraşi sunt școlarizați 9834 elevi în învăţământul preuniversitar, cursuri cu frecvenţă,astfel :

-2939 elevi ,nivel primar;

-2571 elevi,nivel gimnazial;

-4324 elevi,nivel liceal

Cuantumul burselor scolare este de 2 %,ceea ce reprezinta 196 de burse .

 

Din bugetul local va trebui alocata suma de 176.400  lei pentru perioada februarie-iunie 2017  si septembrie-decembrie 2017, reprezentand 98.000 lei primul semestru (februarie-iunie 2017) si 78.400 lei al doilea semestru( septembrie-decembrie 2017).

In conformitate cu prevederile art.39 alin (1) , alin (2) lit.a) si d),alin.(6) lit. a),pct.1 din Legea nr.215/2001 privind administratia locala ,republicata ,cu modificările si completările ulterioare ,prin care Consiliul Local are atributii privind gestionarea serviciilor furnizate catre cetateni si asigura,potrivit competentelor sale si in conditiile legii ,cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind educatia.

Fondurile necesare pentru acoperirea cheltuielilor vor fi suportate din bugetul de venituri si cheltuieli al municipiului  Calarasi ,aferent anului 2017,din fondurile prevăzute la capitolul –BURSE.

Prezenta hotărâre intra in vigoare dupa adoptarea bugetului de venituri si cheltuieli al municipiului Calarasi,aferent anului 2017.”

Iniţiatorii acestui proiect de hotărîre sunt consilierii locali: Camelia Croitoru, Gheorghe Stoian, Denisa – Carmen Ciulinaru,Ionel Oprea.

 

Celelalte proiecte aflate pe ordine ade zi a şedinţei de Consiliu Local sunt :

  • Proiect de hotărâre privind aprobarea, de principiu, a finanțării cluburilor sportive, de către Municipiul Călărași, prin Consiliul Local Călărași, în calitate de asociat – membru fondator;
  • Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind criteriile de acordare a burselor școlare precum și acordarea burselor de ajutor social, burselor de merit și burselor de studiu pentru elevii din învățământul preuniversitar de la cursurile cu frecvență din municipiul Călărași, în perioada februarie – decembrie 2017;
  • Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii Planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2017 pentru Unitatea Administrativ Teritorială Călărași.

 

 

Please enter banners and links.

Monica Ghiorghe

Next Post

R. Filipescu: ,,Nu îmi doresc să mai candidez!”

joi feb. 23 , 2017
Print 🖨 PDF 📄 eBook 📱Președintele organizației județene a PNL Călărași, Răducu Filipescu, spune că a sosit momentul să se retragă și de la președinția organizației județene, așa cum a făcut-o și din fruntea Consiliului Județean. Prezent într-o conferință de presă, acesta a declarat: “Congresul Național al PNL va avea […]