Consilierii locali vor avea de aprobat, pe 23 martie, lista de repartizare a locuințelor sociale

În ședința de joi, 23 martie, va fi supus aprobării consilierilor locali, din Călărași, raportul privind aprobarea listei de repartizare cuprinzând solicitanţii îndreptăţiţi să primească, în anul 2017, o locuinţă socială, rămasă definitivă, în vederea repartizării.

Lista a suferit unele modificări, față de listele de priorităţi şi ierarhizare aprobate în decembrie 2016, acest lucru urmând să fie discutat în ședința de Consiliu Local.

În proiectul de hotărâre, se arată următoarele:

Comisia  Socială de Analiză a Cererilor de Locuinţe Sociale numită prin HCL nr. 132 din 29.06.2016,  întrunită în şedinţă in data de 29.12.2016  a luat în discuţie  finalizarea și întocmirea  Proiectului de Hotărâre  privind „lista de repartizare cuprinzând solicitanţii îndreptăţiţi să primească în anul 2017 o locuinţă socială, rămasă definitivă în vederea repartizării ” – punctată în baza criteriilor aprobate prin  HCL nr. 56  din  31.03.2016  și prevederile art. 21  din H.G.   nr. 1275 din  7 decembrie 2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996.

La lucrările comisiei s-a ţinut cont ca prioritatea să se acorde, în conformitate cu prevederile legale, acelor persoane sau familii, a căror situaţie economică nu le permite accesul la o locuinţă în proprietate, sau închirierea unei locuinţe în condiţiile pieţei, precum şi de prevederilor HCL nr. 56/31.03.2016  privind aprobarea criteriilor  de punctare  (criterii de eligibilitate, prioritate, restrictive și de selecție) pentru soluționarea cererilor de locuințe sociale precum și actele justificative pentru întocmirea dosarelor  necesare in acest scop după cum urmează:

  1. Criteriile privind ordinea de prioritate pentru soluţionarea cererilor de locuinţe sociale conform art. 43 din Legea nr. 114/1996
  2. Criterii de eligibilitate privind accesul la locuințe sociale;
  3. Criterii restrictive – locuințe sociale;
  4. Criteriile de selecție – stabilite prin punctaj, pentru stabilirea ordinii de prioritate;
  5. Acte justificative pentru obținerea unei locuințe sociale.

              În cadrul fiecărui criteriu, la stabilirea ordinii de prioritate s-a avut în vedere departajarea în funcție de condițiile de locuit ale solicitantului. 

Avand in vedere  proces-verbal nr.59532 din 29.12.2016, se constata urmatoarele:

-dosarul domnului Ștefan Marian Răzvan,  nu îndeplinește condițiile de repartizare a unei locuințe sociale.

-repartizarea se va face, în ordinea descrescătoare a punctajului din toate Anexele la HCL nr. 162/2016, iar la repartiția pe camere se va ține cont de prevederile art. 43 din Legea nr. 114/1996- Legea locuinței.

Din  Lista de priorități cuprinzând solicitanții îndreptățiți să primească în anul următor o locuință socială  au fost luați în ordinea descrescătoare a punctajului,  un număr de 29 de solicitanți. Conform adresei nr. 396/07.02.2017 a Serviciului Public Centrale Termice și Administrare Fond Locativ Călărași blocul de locuințe C15, situat în municipiul Călărași, strada Pescăruș, nr. 43 are în componență 29 unități locative după cum urmează:

  • 6 apartamente cu 3 camere;
  • 12 apartamente cu 2 camere
  • 11 garsoniere

Au fost respectate prevederile HCL nr. 55/31.03.2016 privind aprobarea Regulamentului de repartizare a locuințelor sociale din municipiul Călărași precum și prevederile stipulate în cadrul articolului 14 (1 și 2) din Anexa la HCL nr. 55/31.03.2016 astfel ca:

Art. 14. (1) Repartizarea locuinţelor în municipiul Călărași se face în baza listelor de priorităţi  și repartizare, întocmite şi aprobate,  de  Consiliul Local în felul următor:

-1 persoană – 1 cameră;

-2 persoane  – 1 cameră;

-3 persoane – 2 camere

-4 persoane /sau mai multe – 3 camere ”

(2) Solicitanții   înscriși  în lista de priorități, cu respectarea criteriilor de acces la locuință, care  nu pot beneficia  de  repartizarea  unei  locuințe  în  limita  fondului  disponibil  în  anul  respectiv,  pot   primi repartiții  în anii  următori, în  limita  fondului  disponibil  în fiecare an și în noua ordine  de prioritate stabilită.

                                                                                                          LISTA DE  REPARTIZARE
                     CUPRINZAND  SOLICITANȚII ÎINDREPTĂȚIȚI SĂ  PRIMEASCĂ  ÎN ANUL  2017   O LOCUINȚĂ SOCIALĂ
       TINERI CARE AU VARSTA DE PANA LA 35 ANI
Nr. crt NUMELE PRENUMELE SUPR  LA PUNCT EGAL VENIT net lunar  pe membru de familie Comp familiei solicit pana in 35 ani – stare civila Nr. Copii Stare sanat Varsta solicit Vechimea cererii Studii solicit PCT Nr. de camere si nr apartament
1 RANETE ELENA DANIELA 3,83 2+10 599           6  tineri necas            2 3           6 handic grav fiice         16+4=20 32 52462/19.11.2014       1 profes            7 54 3 camere, parter, ap 1
2 COSTEA DANIELA IOANA 6,5       1+10 843,25         6 tineri casat            4 2         4 handic grav fiica         8+2= 10 32 3681/01.02.2010          3+2=5 post-liceal            10 50 3 camere, etaj 1 , ap 5
3 MARCU LAURA FLORINA 4,3     1+10 200        10 tineri casat            4 3              6 31 7639/17.02.2015      1 super     15 47 3 camere, etaj 2 , ap 10
4 DRAGUNOIU ANA MARIA 7,72        1+10 340          8  tineri necas handic             4 handic grav          8+2= 10 26 36068/22.09.2010                3+2=5 liceu          9 47 2 camere, parter , ap 2
5 SIMION SEBASTIAN RAZVAN 3,86         2+10 110,5     10 tineri casat            4 1               2 33 52724/14.12.2012            3 super     15 46 2 camere, parter , ap 3
6 BURLACU MARIAN OVIDIU 7,72      1+10 116,6            10 tineri casat            4 1               2 27 40672/25.11.2008    3+4 = 7 liceu          9 43 2 camere, etaj 1 , ap 6
7 NITU DANIELA IONELA 8,41     1+9 382,8              8 tineri casat            4 2         4 34 21613/22.05.2014        2 super     15 43 3 camere, etaj 3 , ap 15
8 PARASCHIV FLORIAN VALENTIN 4,88       1+10 600              6 tineri casat            4 1               2 32 40502/10.10.2005     3+7=10 liceu          9 42 2 camere, etaj 1 , ap 7
9 RATA LILIANA 5,21     2+10    499,75         8 tineri casat            4 1               2 32 36280/24.10.2008     3+4=7 liceu          9 42 2 camere, etaj 2 , ap 11
10 ANDREI IONUT OCTAVIAN 6,38     1+10  244         10 tineri casat            4 1               2 34 37002/26.10.2009     3+3=6 liceu          9 42 2 camere, etaj 2 , ap 12
11 SERBAN ALINA 4,04     1+10  139,1         10 tineri casat            4 2               4 29 15359/22.04.2013     3 liceu          9 41 3 camere, etaj 4 , ap 20
12 ILIE IONELIA LAURA 4,28     1+10  303         8 tineri casat            4 2               4 29 7014/14.02.2011     3+1=4 liceu          9 40 3 camere, etaj 5 , ap 25
13 SUSLANESCU CORINA GABRIELA 10,56      2+9  318,2         8 tineri casat            4 29 34991/20.08.2014     2 super     15 40 1 cameră, parter , ap 4
14 ION FLORIAN DANIEL 3,87     2+10 290         8 tineri casat            4 1               2 34 29156/14.07.2011     3+1=4 liceu          9 39 2 camere, etaj 3 , ap 16
15 SPIRIDON EMILIA 4,70     1+10 203         10 tineri necasat            2 2               4 33 36783/02.09.2014     2 post-liceal          10 39 2 camere, etaj 3 , ap 17
16 OPRISAN ADINA FLORENTINA 6,32               1+10 912          5 tineri necasat     2 24 34692/14.09.2010    3+2=5 super     15 38 1 camere, etaj 1 , ap 8
17 IONESCU FLORIN 12,55        1+7 1163          5 tineri necasat handic    4 handic accent        5 29 49463/22.10.2015    1 super     15 38 1 camere, etaj 1 , ap 9
18 COPILU ELENA MARINELA 2,99               2+10 122,2          10 tineri necasat        2 1     2 34 31527/11.07.2016     0 liceu          9 35 1 camere, etaj 2 , ap 13
19 ZAMFIR RUXANDRA SILVIA 6,87               1+10 1469,4          5 tineri necasat       2 27 50927/21.11.2013     2 super     15 35 1 camere, etaj 2 , ap 14
20 ACHIM SIMONA MARILENA 5,94               1+10 195,5          10 tineri necasat     2 22 10799/14.03.2014     2 liceu          9 34 1 camere, etaj 3 , ap 18
ALTE PERSOANE SAU FAMILII ÎNDREPTĂȚITE – PESTE 35 ANI
1 ALEXE APOLOZAN CARMEN 7,54       1+10 298,4         8 tineri necasat            2 2         4 42 16717/03.06.2002          3+10=13 liceu          9 47 2 camere, etaj 4 , ap 21
2 ZAGAN   OGLINDA JENICA 5,1               1+10 242,2           10 tineri necasat            2 2               4 41 2337/21.01.2009       3+3=6 liceu          9 42 2 camere, etaj 4 , ap 22
3  PRODAN (MOSOI) IONELA MAGDALENA 5,17      1+10 464,7            8 tineri necasat            2 1               2 39 12305/17.03.2005    3+7 = 10 liceu          9 42 1 camere, etaj 3 , ap 19
4 TUDOSE ADRIAN 5,8     1+10 361,8              8 tineri casat            4 1               2 38 28816/24.08.2007        3+5=8 liceu          9 42 2 camere, etaj 5 , ap 26
5 GHEORGHE      (RAILEANU) ELENA 6,48       1+10 44,11              10 tineri casat            4 1               2 39 21470/01.07.2009     3+3=6 liceu          9 42 2 camere, etaj 5 , ap 27
6 TRANDAFIR (IONITA) MARIA 8,25     1+9 457,6         8 tineri necasat            2 1               2 43 32644/27.08.2004     3+8=11 profes          7 40 1 camere, etaj 4 , ap 23
7 PAUN V GEORGIANA 4,71     1+10  729,6         6 tineri necasat            2 1               2 35 3289/31.08.2012     3 super     15 39 1 camere, etaj 4 , ap 24
8 SANDU DANIELA 4,83    1+10 762         6 tineri necasat           2 1               2 49 8723/12.03.2008     3+4=7 post-liceal            10 38 1 camere, etaj 5 , ap 28
9 OSTROVEANU NICOLETA 9,86            1+9 423,04         8 tineri necasat     2 1          2 42 3914/31.01.2008    3+4=7 profes          7 36 1 camere, etaj 5 , ap 29

Please enter banners and links.

Next Post

Călărași/ Două persoane accidentate grav, pe trecerea de pietoni

mie mart. 22 , 2017
FOTO: calarasipress.ro În noaptea de 21 martie a.c. poliţiştii au fost sesizaţi de faptul că un bărbat care conducea un autoturism a accidentat două persoane pe trecerea pentru pietoni, după care a părăsit locul accidentului. Cercetările demarate de îndată de poliţişti au condus la identificarea unui tânăr de 19 ani […]

Te mai poate interesa

error: Content is protected !!