Programul Start Up Nation, în atenţia călărăşenilor care doresc să îşi deschidă o nouă afacere

Print Friendly, PDF & Email

La iniţiativa subsecretarului de stat în Ministerul Tineretului şi Sportului, Ciprian Pandea, a avut loc, vineri, 17martie, la Călăraşi, o dezbatere publică privind lansarea programului de stimulare a  mediului de afaceri, Start Up Nation.

Invitaţi au fost: prefectul judeţului, George Iacob,  secretarul de stat in Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat, Ilan Laufer, şi secretarul de stat în Secretariatul General al Guvernului, Adrian Mlădinoiu, care au prezentat oportunităţile programului Start Up Nation.

Secretarul de stat, Ilan Laufer, cel care coordonează programul Start Up Nation a adus în atenţia celor prezenţi importanţa şi facilităţile acestui program, precum şi detaliile legate de accesarea lui.

„Mă bucur că putem veni in mijlocul oamenilor pentru  a discuta despre oportunităţile acestui program. Start Up Nation va finanţa toate regiunile României, atât mediu rural cât şi mediul urban. Programul  îşi propune să finanţeze pînă la 10.000 de noi afaceri, în fiecare an şi, ca atare, oraşul Călăraşi și judeţul vor intra într-o competiţie strânsă cu alte zone din ţară,  când vine vorba de bugetul programului, care este unul foarte generos. Guvernul României va aloca, anual, 480 de milioane de euro pentru finanţare proiectelor de tip Strat Up. Acest program este o promisiune a Guvernului PSD-ALDE, pe care o  transpunem în practică. Rolul acestui program este acela de a stimula înfiinţarea de noi I.M.M-uri în România, deoarece, în ultimii ani, din păcate, există un dezechilibru negativ în ceea ce priveşte numărul societăţilor comerciale  care se închid, în comparaţie cu numărul mult mai mic  al firmelor ce se deschid.   Măsurile de relaxare fiscală, pe care le-a luat Guvernul nostru, asigură un cadrul proprice pentru dezvoltarea mediului de afaceri, pe termen mediu si lung.

Aplicaţia pentru depunerea proiectelor prin programul Start Up Nation va fi deschisă în 2 mai, urmând ca, pe tot parcursul lunii, noile societăţi comerciale să poată solicita sume nerambursabile de până în 200.000 de lei”, a spus secretarul de stat in Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat Ilan Laufer.

Se estimează, astfel, crearea a minim 20.000 de noi locuri de muncă, anual, în cadrul celor 10.000 de întreprinderi nou înființate care vor trebui să angajeze minimum 1 sau 2 salariaţi, cu contract de muncă, pe durată nedeterminată şi să-i menţină în activitate cel puţin 3 ani.

Obiectul finanţării trebuie să se încadreze în una sau mai multe din următoarele categorii eligibile:

 1. a) Echipamente tehnologice, maşini, utilaje şi instalaţii de lucru-inclusiv software-ul aferent, necesare desfăşurării activităţilor pentru care a solicitat finanţare, cu excepţia jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard, automatelor muzicale;
 2. b) Aparate şi instalaţii de măsură, control, reglare, cititoare pentru cod de bare, cântare electronice cu/fără printer pentru etichetare, aparate de marcat electronice fiscale;
 3. c) Autoutilitare din categoria N1, N2, N3, cu excepţia vehiculelor de teren simbol G, conform Ordinului MLPTL 211/2003 cu modificările şi completările ulterioare, exceptând vehiculele de transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost, solicitate de întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri în numele terţilor sau contra cost. În cazul în care întreprinderea beneficiară de ajutor de minimis, pe lângă activitatea eligibilă pentru care solicită ajutor în cadrul schemei de minimis, desfăşoară și activități de transport rutier de mărfuri în contul terților sau contra cost, nu poate utiliza ajutorul de minimis pentru achiziţionarea de mijloace de transport rutier de mărfuri, decât dacă se asigură, prin separarea activităţilor sau o distincţie clară între costuri, că activitatea exclusă din domeniul de aplicare al schemei nu beneficiază de ajutoare de minimis;
 4. d) Investiţiile în active necorporale referitoare la brevete de invenție, mărci de produse și servicii – francize, etichetare ecologică, licențe-, software pentru comerţul on-line, software-uri necesare desfăşurării activităţii pentru care se solicită finanţare;
 5. e) Echipamente IT tehnică de calcul – tip PC, format din: unitate centrală, server, monitor, imprimantă /copiator /multifuncţională, inclusiv sisteme portabile, licenţe necesare desfăşurării activităţii. Nu se pot achiziţiona mai multe echipamente IT, din fiecare tip, decât numărul total de angajaţi după implementarea investiţiei cu componentă nerambursabilă, cu excepţia activităţilor care necesită acest lucru;
 6. f) Achiziţionarea de spaţii de lucru, spaţii de producţie şi spaţii pentru prestări servicii şi comerţ – clădiri, hale de producţie, spaţii amenajate pentru activităţi de prestări servicii, producţie şi comerţ, inclusiv din elemente prefabricate-. Activele din cadrul acestei categorii nu trebuie să aibă destinaţie locativă, trebuie să fie puse în funcţiune la locul implementării proiectului, la momentul decontului;
 7. g) Achiziţionarea de bunuri prevăzute la subgrupele 3.1 mobilier, 3.2 Aparatură birotică şi 3.3 sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale, conform Hotărârii Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, cu completările şi modificările ulterioare;
 8. h) Realizarea unei pagini web pentru prezentarea activităţii solicitantului şi a produselor sau serviciilor promovate -inclusiv cheltuieli înregistrare domeniu, fără hosting-, pentru operatorii economici care nu deţin alt site şi care trebuie să fie funcţional la data depunerii cererii de eliberare a AFN, în limita maximă a 10000 lei;
 9. i) Achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare;
 10. j) Achiziţionarea de instalaţii de încălzire sau climatizare aferente spaţiului de desfășurare a activității de comerţ, producţie sau servicii;
 11. k) Cursuri de dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale – pentru asociatul/administratorul societăţii aplicante, curs organizat de către un organism autorizat recunoscut de educaţie antreprenorială în limita a maxim 4500 lei. Furnizorii de servicii de instruire eligibili în cadrul Programului “Start-up Nation – Romania” pot fi numai organizaţii furnizoare de instruire autorizate, care vor prezenta documente justificative privind calificarea persoanelor ce realizează instruirea în domeniul respectiv;
 12. l) Consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării în cadrul Programului “Start-up Nation – Romania” şi implementarea proiectului – nu mai mult de 8000 lei fără TVA – această activitate poate fi efectuată înainte de semnarea Contractului de finanţare. Furnizorii de servicii de consultanţă eligibili în cadrul Programului “Start-up Nation – Romania” pot fi numai organizaţii furnizoare de consultanţă autorizate, având ca activitate autorizată a fi desfăşurată una dintre activităţile incluse în cod CAEN clasa 70.

Nu există limită de vârstă a persoanelor care doresc să depună proiecte pe programul Start Up Nation.

Please enter banners and links.

Monica Ghiorghe

Next Post

Consilierii locali vor avea de aprobat, pe 23 martie, lista de repartizare a locuințelor sociale

mar mart. 21 , 2017
Print 🖨 PDF 📄 eBook 📱În ședința de joi, 23 martie, va fi supus aprobării consilierilor locali, din Călărași, raportul privind aprobarea listei de repartizare cuprinzând solicitanţii îndreptăţiţi să primească, în anul 2017, o locuinţă socială, rămasă definitivă, în vederea repartizării. Lista a suferit unele modificări, față de listele de priorităţi […]

Te mai poate interesa