Print Friendly, PDF & Email

Joi, 13 decembrie, Agen?ia pentru Dezvoltare Regional? Sud Muntenia, Organism Intermediar pentru Programul Opera?ional Regional (POR) 2014-2020, a organizat, la sediul din C?l?ra?i, Conferin?a de pres? destinat? reprezentan?ilor mass-media. Scopul acestui eveniment a constat în prezentarea bilan?ului activit??ii derulate de ADR Sud Muntenia pe parcursul anului 2018, privind implementarea POR. […]

Print Friendly, PDF & Email

Crucea Ro?ie Român?-filiala C?l?ra?i, în parteneriat cu Prim?ria Municipiului C?l?ra?i, organizeaz? miercuri, 12 decembrie, începând cu ora 17.00, în sala de spectacole ”Barbu ?tirbei”, un concert caritabil pentru a puncta a 94-a aniversare a filialei c?l?r??ene a Crucii Ro?ii. ”Concertul din suflet pentru suflet” va aduce pe scen? arti?ti locali […]

Print Friendly, PDF & Email

Prim?ria Municipiului C?l?ra?i anun?? deschiderea Or??elului copiilor – 2018, în centrul ora?ului, începând cu seara zilei de 05 decembrie 2018. Acesta va fi deschis pân? pe 5 ianuarie 2019 ?i completeaz?, a?a cum se cuvine, func?ionarea patinoarului în aer liber, a c?rui deschidere a punctat, la fel ca ?i anul […]

Print Friendly, PDF & Email

 În fiecare an, la data de 3 decembrie este aniversat? Ziua Interna?ional? a Persoanelor cu Dizabilit??i. Pentru a marca însemn?tatea acestei zile, întregul colectiv al ?colii Speciale Gimnaziale nr.1 din  C?l?ra?i a organizat Spectacolul  ” Solidaritate, bucurie în suflet” . Prin cântec, joc ?i voie bun? elevii ?colii împreun? cu […]

Print Friendly, PDF & Email

  Luni, 3 decembrie, Complexul de Servicii Comunitare pentru Copii cu Handicap Sever (CSCCHS ), din C?l?ra?i, a marcat Ziua Interna?ional? a Persoanelor cu dizabilit??i. Cu zâmbetul pe buze ?i  îmbr?ca?i în straie de s?rb?toare, copiii din cadrul CSCCHS  au  prezentat un  deosebit  moment artistic cu  poezii ?i cântece,  atr?gând […]

Print Friendly, PDF & Email

Grupul de întocmire ?i monitorizare a Calendarului activit??ilor dedicate Centenarului Marii Uniri, constituit în mod voluntar la nivelul jude?ului C?l?ra?i, aduce la cuno?tin?a c?l?r??enilor activit??ile care se desf??oar? sub egida Centenarului în luna decembrie: Decembrie – „S? ne cunoa?tem trecutul istoric” – Evocare istoric? „Sunt mândru c? sunt român”, organizat? […]

Print Friendly, PDF & Email

În pofida vremii neprielnice, Simona Halep a reu?it s?-?i duc? promisiunea pân? la cap?t ?i s? ajung? miercuri, 28 noiembrie, la C?l?ra?i, unde i-a fost înmânat titlul de cet??ean de onoare al municipiului, la propunerea comunit??ii aromâne. Câ?iva copii, îmbr?ca?i în port tradi?ional, i-au oferit pâine ?i sare, dup? care, […]

Print Friendly, PDF & Email

Inspectoratul Jude?ean de Jandarmi C?l?ra?i ?i Centrul Militar Jude?ean C?l?ra?i anun?? c?l?r??enii c? în timpul manifest?rilor de 1 Decembrie, o forma?ie de aeronave Mig 21 Lancer a Bazei 86 Aeriene Borcea va survola zona Orizont! Intervalul orar preconizat este 11.22-11.27. Prim?ria municipiului C?l?ra?i a achizi?ionat, pentru ziua de 1 Decembrie, […]

Print Friendly, PDF & Email

La sfâr?itul s?pt?mânii trecute, la Sibiu a avut loc o manifestare de interes na?ional la care au participat reprezentan?ii Direc?iilor pentru Cultur? din România ! Simpozion organizat sub egida Ministerului Culturii ?i Identit??ii Na?ionale ?i sub binecuvântarea IPS Mitropolit al Ardealului, prof. dr. Lauren?iu Streza. Manifestarea a fost moderat? de […]

Print Friendly, PDF & Email

Centrul  Jude?ean de Cultur? ?i Crea?ie C?l?ra?i ?i Teatrul ”METROPOLIS” v? invit? la spectacolul de teatru cu piesa  ”PERETELE”  de Lia Bugnar, muzica original? – Vlaicu Golcea, decorul – M?d?lina Marinescu, mi?carea scenic? – Andreea Belu, regia LIA BUGNAR. Distribu?ia: Adriana Trandafir, Maria Buz?, Gabriela Popsecu, Raluca Ghervan, Leti?ia Vl?descu, […]

Print Friendly, PDF & Email

Primarul Municipiului C?l?ra?i, Daniel ?tefan Dr?gulin, a convocat o ?edin?? extraordinar? a Consiliului Local C?l?ra?i, joi, 22 noiembrie, de la ora 16.30, în care este propus? conferirea titlului de cet??ean de onoare domni?oarei Simona Halep, num?rul 1 mondial al tenisului feminin, câ?tig?toarea titlului de Grand Slam de la Roland Garros […]

Print Friendly, PDF & Email

Prin prezentul anun? v? inform?m c? în perioada 26.11.2018, ora 8,00 – 11.12.2018, ora 16,30 posesorii de autovehicule cu capacitatea maxim? autorizat? de pân? la 3,5 tone sunt invita?i la Compartimentul Transport Public Local din cadrul Prim?riei Municipiului C?l?ra?i pentru a depune cerere pentru repartizarea/licitarea unui loc de parcare de […]

Print Friendly, PDF & Email

În perioada 10 – 11 noiembrie 2018, ca urmare a execut?rii misiunilor specifice, jandarmii c?l?r??eni au identificat 9 persoane de sex masculin ce aveau asupra lor substan?e ?i produse vegetale cu efect psihoactiv. Conform declara?iilor acestora, produsele erau pentru consum propriu. Jandarmii c?l?r??eni au întocmit actele necesare începerii urm?ririi penale […]

Print Friendly, PDF & Email

La ini?iativa Prim?riei Radovanu, a ?colii Gimnaziale „Dimitrie I. Ghica” ?i a Bibliotecii comunale Radovanu, a avut loc, în Anul Centenarului Marii Uniri a tuturor românilor, o manifestare de suflet ?i spiritualitate româneasc? în incinta C?minului Cultural. Invita?ii din Radovanu ?i din alte localit??i, profesori, elevi, preo?i, consilieri locali, cet??eni […]

1Shares