Bogdan Georgescu a depus o plângere prealabilă împotriva hotărârilor Consiliului Județean Călărași

Print Friendly, PDF & Email

Bogdan Georgescu 2Bogdan Georgescu, fost consilier județean și vicepreședinte al Consiliului Județean, a depus o plângere prealabilă, prin care contestă hotărârile aprobate în ședința Consiliului Județean, din 4 martie 2015, când a fost revocat din cele două funcții, pe motiv că sunt ilegale.

Miercuri, 29 aprilie, a fost supus la vot, în ședința ordinară a C.J. Călărași, respingerea/admiterea plângerii prealabile formulate de Bogdan George Georgescu, împotriva hotărârilor adoptate în luna martie a.c. .

Cu 19 voturi pentru și 5 împotrivă, a fost respinsă plângerea prealabilă depusă de acesta.

 În expunerea de motive a C.J. se menționează că susținerile petentului nu sunt întemeiate, pentru următoarele considerente:

,,Critica referitoare la încălcarea prevederilor art. 15 alin. (2) din Constituția României a fost supusă atenției Curții Constituționale a României, care a pronunțat Decizia nr. 483/2013, prin care statuează că prevederile Legii nr. 176/2010 nu retroactivează, întrucât acestea nu produc efecte pentru trecut, ci doar pentru viitor, urmând a-și găsi aplicare de la data intrării în vigoare. În ceea ce privește efectele produse, petentul nu are în vedere că, așa cum prevede art. 8 din Legea nr. 176/2010, scopul urmărit de legiuitor la adoptarea legii este asigurarea integrităţii în exercitarea demnităţilor şi funcţiilor publice, după adoptarea acesteia.

  În ceea ce privește susținerea referitoare la aplicarea prevederilor Legii nr. 176/2010 pentru fapte petrecute anterior intrării în vigoare a acesteia, arătăm că instanțele de judecată, cenzurând Raportul de evaluare a Agenției Naționale de Integritate cu nr. 130554/G/II/23.12.2011, au luat cunoștință de perioada în care s-au petrecut faptele și au pronunțat o soluție definitivă, în cunoștință de cauză. Față de această situație, Consiliul Județean Călărași a adoptat măsura constatării încetării de drept a mandatului de consilier județean și de vicepreședinte al domnului Georgescu Bogdan George, cu respectarea prevederilor legale în această materie, pe baza unui raport rămas definitiv la data de 20.02.2015, prin Decizia nr. 738 a Înaltei Curți de Casație și Justițe.

Articolul 91 alin. (4) din Legea nr. 161/2003, instituie obligaţia prefectului de a emite ordin pentru constatarea încetării de drept a mandatului de ales local, în situaţia în care acesta se află în stare de incompatibilitate şi nu renunţă, în termenul prevăzut de lege, la una din cele două funcţii incompatibile. Ordinul emis de prefect constată doar ceea ce legea prevede, şi anume, încetarea mandatului de ales local, în cazul în care acesta nu şi-a îndeplinit, în termenul prevăzut de lege, obligaţia legală de a renunţa la funcţia avută anterior numirii sau alegerii în funcţia care atrage incompatibilitatea. Legea nr. 393/2004, privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, reglementează procedura încetării de drept a mandatului de ales local, în situația în care acesta se află în incompatibilitate, constatată potrivit legii.

  Astfel că, prevederile legale invocate de petent au un obiect de reglementare distinct, iar intepretarea acestuia referitoare la procedura de încetarea de drept a mandatului, în situația de față, este neîntemeiată.”

Please enter banners and links.

Next Post

Piesa de teatru pentru copii "CARTEA JUNGLEI" revine la Călărași

mie apr. 29 , 2015
Print 🖨 PDF 📄 eBook 📱”Spre marea bucurie a celor mici, în urma cererilor, piesa de teatru pentru copii „CARTEA JUNGLEI” revine la Călărași. Fiind declarat de cei ce l-au vizionat, unul dintre cele mai frumoase spectacole pentru copii, ce s-a jucat vreodată pe scena teatrului călărășean, Centrul Cultural îl readuce pe scena sălii de […]

Te mai poate interesa