Absolvenții promoției 2013 pot beneficia de indemnizație de șomaj

AJOFM 1Absolvenţii promoţiei 2013 pot beneficia de serviciile şi facilităţile acordate de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă

din Călăraşi (AJOFM) , conform prevederilor Legii 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru aceasta, este necesar ca, în termen de 60 de zile de la absolvire, să se înregistreze la AJOFM Călăraşi, ca persoană aflată în căutarea unui loc de muncă, cu următoarele documente:

–     acte de studii şi de calificare (original şi copii);

–            certificat de naştere (original şi copie);

–           act de identitate (original şi copie);

–           adeverinţă medicală cu menţiunea „Apt de muncă” sau cu restricţii.

Dacă, în cele 60 de zile nu au reuşit să ocupe un loc de muncă, după această perioadă, absolvenţii pot depune cerere de acordare a indemnizaţiei de şomaj.

            De reţinut este faptul că, dacă nu s-au înregistrat la AJOFM Călăraşi în cele 60 zile de la absolvire, tinerii nu mai pot beneficia de indemnizaţia de şomaj.

Termenul de 60 de zile se calculează de la data terminării cursurilor, indiferent dacă au susţinut sau nu examenul final.

            Indemnizaţia de şomaj se acordă absolvenţilor pe o perioadă de 6 luni şi constă într-o sumă fixă, lunară, al cărei cuantum reprezintă 50% din valoarea indicatorului social de referinţă, în vigoare. În prezent,valoarea acestui indicatori este de 500 lei.

Indemnizaţia de şomaj se acorda tinerilor absolvenţi o singură dată, pentru fiecare formă de învăţământ finalizată.

În urma înregistrării la Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă, absolvenţii pot beneficia gratuit de repartizarea pe un loc de munca vacant, înscrierea la un curs de (re)calificare în una din meseriile solicitate pe piaţa muncii, instruirea în tehnicile de căutare a unui loc de muncă (întocmirea unui CV, a scrisorii de intenţie, a scrisorii de mulţumire, instruire în vederea prezentării la interviul pentru angajare, etc).

Please enter banners and links.

Next Post

ONG-urile vor fi susținute în activitatea lor dedicată persoanelor cu dizabilități

joi iun. 20 , 2013
Deputatul Colegiului 5, Raluca Surdu a salutat votul dat de Camera Deputaților privind susținerea, de către stat, a ONG-urilor care se implică în susținerea persoanelor cu dizabilități. „Vreau să subliniez necesitatea unei mai mari implicări a statului român față de persoanele cu dizabilităţi sau cu nevoi speciale, persoane afectate de […]

Te mai poate interesa

error: Content is protected !!