A fost aprobată majorarea de capital a societăţii ECOAQUA

consiliul judeteanPrintre proiectele  ce au fost supuse dezbaterii in cadrul şedinţei de Consiliu Judeţean de la finele lunii aprilie, s-a aflat şi cel ce a vizat majorarea de capital al societăţii ECOAQUA.  În Expunerea de motive a proiectului respectiv se arată că S.C. ECOAQUA,  propune  acţionarilor săi cresterea capitalului social, cu suma de 5.000.000 lei, reprezentând contravaloarea a 500.000 acţiuni noi, proporţional cu ponderea în structura acţionariatului.

În plenul şedinţei, consilierul judeţean Bogdan Georgescu a susţinut faptul că respectivul proiect de hotărăre este nelegal. ,,La Comisie, am spus ca nu voi vota acest proiect pentru că îl consider nelegal. În opinia mea, Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor (AGA) a ECOAQUA nr. 1 din 2016, ce fundamentează acest proiect de hotărîre a fost adoptată, în mod nelegal. Reprezentanţii unităţilor administrative în această adunare nu au mandate pe  baza cărora pot să îşi exprime votul. Nu cred că este legal ca pe baza unui mandat general de reprezentare a Consiliului Judeţean, respectivii pot hotărî, printr-un act de decizie echivalent cu  o Hotărâre de Consiliu Judeţean, singurul act administrativ care poate să exprime o decizie a entităţii noastre. Ăsta este motivul pentru care, acest proiect de hotărâre  îl consider nelegal.”, a spus  Bogdan Georgescu.

În replică , preşedintele Consiliului Judeţean , Răducu Filipescu a precizat:

,,Eu consider că un reprezentant al Consiliului Judeţean care este în  AGA  are capacitatea profesională şi personală de a lua o decizie împreună cu Consiliul Judeţean . Este perfect legal! Dar în acelaşi timp, ceea ce AGA hotăreşte trebuie să aprobăm, sau să nu aprobăm . Deci, în final, Consiliul Judeţean poate să fie de acord sau nu, chiar dacă reprezentantul lui în AGA a spus ,,da” sau ,,nu”. Noi nu trimitem în AGA , maimuţe care , la fiecare hotărâre, luată în AGA, trebuie să se întoarcă la Consiliul Local şi să ceară permisiunea  pentru a da votul final.  Noi trimitem acolo, oameni care citesc legile şi sunt capabili să ia decizii împeună cu AGA.” Proiectul de hotărâre privind majorarea capitalului societăţii ECOAQUA a  fost aprobat cu 23 de voturi ,, pentru”.

În Raportul  proiectului de hotărâre ce a vizat majorarea de capital a societăţii ECOAQUA se arată că : ,,Societatea ECOAQUA S.A. Călăraşi, operatorul regional de apă şi canalizare a implementat proiectul  « Extinderea şi reabilitarea sistemelor de alimentare cu apa şi de canalizare în judeţul Călăraşi» , finanţat prin Programul Operaţional Sectorial de Mediu 2007-2013, găsindu-se în acest moment în stadiul finalizării proiectului, ultima lucrare în derulare, respectiv «Extinderea şi reabilitarea reţelei de distribuţie a apei potabile şi a sistemului de canalizare, inclusiv staţii de pompare apă uzată Călăraşi» CL8, urmeaza a fi finalizată până la sfârşitul lunii aprilie a anului curent, condiţie necesară pentru întocmirea raportului final cerut de finanţator.

Pe perioada implementării proiectului au intervenit cheltuieli suplimentare datorate întârzierilor în desfăşurarea licitaţiilor publice mai intâi, iar apoi a întârzierilor în derularea lucrărilor de execuţie din diferite motive, cele mai des întâlnite fiind cele legate de incapacitatea antreprenorilor de a mobiliza, financiar, uman si material resursele necesare derularii lucrarilor în ritmul contractual, în unele cazuri ajungându-se la rezilierea contractelor, deoarece antreprenorul a intrat in faliment.

Au apărut, astfel, cheltuieli suplimentare cu asistenţa tehnica, de supervizare, asistenţa SSM, reproiectare, avize noi şi autorizaţii.

În aceste condiţii, în urma analizei financiare a întregului proiect, s-a ajuns la concluzia ca există un deficit la bugetul proiectului de 5.249.818,91 lei.

Potrivit celor prezentate mai sus singura posibilitate de finanţare a acestui deficit o reprezinta creşterea capitalului social prin subscrierea de catre acţionari a sumei respective.

Prin Hotararea Consiliului Judetean Calarasi nr. 159/2013 pentru aprobarea majorarii capitalului social al Societatii ECOAQUA S.A. Calarasi, s-a decis creşterea cu 15.600 a numărului de acţiuni deţinute de Judeţul Călăraşi, prin Consiliul Judeţean Călăraşi, de la 64.186 la 79.786, cu o valoare nominala de 10 lei/acţiune.

Totodată, prin adresa nr. 196/2016 a societăţii respective , aceasta propunea acţionarilor săi, creşterea capitalului social, cu suma de 5.000.000 lei, reprezentând contravaloarea a 500.000 acţiuni noi, proporţional cu ponderea în structura acţionariatului.

Consiliul Judeţean Călăraşi deţine 32,8% din acţiunile la Societatea ECOAQUA S.A. Calarasi, fapt ce presupune creşterea cu 164.000 a numarului de actiuni, cu o valoare de 1.640.000 lei. ‘’

Please enter banners and links.

Actualitatea de Călăraşi

Next Post

Carte de povești, lansată la Călărași /„Te iubesc, orice culoare ai avea!”

mar mai 3 , 2016
Joi, 5 mai, începând cu ora 16,00, va avea loc la Școala Helikon din Călărași, lansarea cărții „Te iubesc orice culoare ai avea”, a autoarei Mihaela Coșescu, cu ilustrații realizate de Ana Stinghe, o artistă de 13 ani. Este o poveste despre familie și dragoste necondiționată,  despre gelozie, rivalitate între […]

Te mai poate interesa

error: Content is protected !!