38 localităţi din judeţul Călăraşi beneficiază de investiţii prin PNDL

Print Friendly, PDF & Email

2011-05-0312__ro__ZA__lucrari_drum_FP Până la finele acestui an, Ministerul Dezvoltării Regionale va aloca suma totală de 31.629.116 lei pentru realizarea unor investiţii edilitare prin Programul Naţional de Dezvoltare  Locală(PNDL). De această sumă beneficiază municipiul Călăraşi şi alte 37 de localităţi din judeţ( Belciugatele, Borcea, Căscioarele, Chirnogi,  Chiselet, Crivăţ, Ciocăneşti, Curcani, Cuza Vodă, Dichiseni, Dor Mărunt, Dorobanţu, Dragalina,  Frăsinet, Frumuşani,Fundeni,Fundulea, Grădiştea, Gălbinaşi, Ileana, Independenţa, Jegălia, Lehliu Gară, Lupşanu,Mînăstirea, Modelu, Plătăreşti, Radovanu, Săruleşti, Sohatu, Şoldanu, Spanţov, Ştefan ce Mare, Tămădău Mare, Ulmeni, Unirea şi Vâlcelele.

Redăm mai jos lista investiţiilor derulate în acest an prin PNDL:

Belciugatele Modernizare drumuri şi străzi  în comuna Belciugatele,  județul Călărași 1,484,400.00
Borcea Modernizare străzi în comuna Borcea, județul Călărași 620,000.00
Municipiul Călăraşi Construcţie grădiniţă cu 8 grupe 605,000.00
Municipiul Călăraşi Școală cu 24 săli de clasă  + Sală de sport zona vest din Mun. Călărași 775,000.00
Municipiul Călăraşi Modernizare strada I.L.Caragiale, cuprinsă între Varianta Nord – Braţul Borcea, din municipiul Călăraşi, judeţul Călăraşi 958,130.48
Municipiul Călăraşi Modernizare strada Varianta Nord tronson DN 21 – Strada București 120,000.00
Căscioarele Modernizare drumuri şi străzi în comuna Căscioarele,  județul Călărași 1,520,000.00
Chirnogi Modernizare străzi în comuna Chirnogi, județul Călărași 1,420,000.00
Chirnogi Sistem canalizare şi staţie de epurare a apelor uzate menajere în comuna Chirnogi, județul Călărași 275,210.32
Chirnogi Extindere şi reabilitare Şcoala generală nr. 3 cu clasele I-VIII în comuna Chirnogi, judeţul Călăraşi 120,000.00
Chiselet Asfaltare străzi comunale  în comuna Chiselet, judeţul Călăraşi 920,000.00
Ciocăneşti Modernizare străzi în comuna Ciocăneşti, 120,000.00
Crivăţ Asfaltare străzi şi drumuri în comuna Crivăţ, judeţul Călăraşi 670,000.00
Curcani Modernizare drumuri şi străzi in comuna Curcani, judeţul Călăraşi 765,417.91
Curcani Extindere reţea de apă şi gospodărie de apă nouă în  comuna Curcani 240,000.00
Cuza Vodă Extindere reţea de canalizare în comuna Cuza-Vodă, judetul Călărasi 966,852.79
Cuza Vodă Modernizare străzi în comuna Cuza Voda,  județul Călărași 120,000.00
Dichiseni Reabilitare gospodării de apă în satele Coslogeni, Dichiseni, Satnoieni, comuna Dichiseni, județul Călărași 386,027.02
Dor Mărunt Sistem de canalizare şi tratare a apelor uzate, comuna Dor Mărunt,  județul Călărași 15,235.46
Dorobanţu Extindere alimentare cu apă în comuna Dorobanțu, județul Călărași 599,376.00
Dragalina Înființare stație de epurare, rețea canalizare menajeră și reabilitare stație tratare apă potabilă sat Dragalina, comuna Dragalina, judetul Calarași 1,020,000.00
Frăsinet Alimentare cu apă în comuna Frăsinet, judeţul Călăraşi 970,778.56
Frumuşani Modernizare străzi în comuna Frumuşani,  județul Călărași 599,639.24
Fundeni Asfaltare străzi şi drumuri în comuna Fundeni, judetul Călăraşi 1,338,191.50
Fundulea Modernizare drumuri și străzi în oraș Fundulea, sat Gostilele, județul Călăraşi 804,362.74
Grădiştea Reabilitare şi modernizare școala cu clasele I-IV Constantin George Călinescu, sat Grădiștea,comuna Grădiștea, județul Călărași 500,000.00
Grădiştea Modernizare străzi în satele Gradiştea, Cuneşti, Rasa şi Bogata din comuna Gradiştea, judeţul Călăraşi 120,000.00
Gălbinași Asfaltare străzi comunale în comuna Gălbinaşi,  județul Călărași 999,357.35
Gălbinași Extindere alimentare cu apă în comuna Gălbinași, județul Călăraşi 120,000.00
Ileana Asfaltare DC45 A în comuna Ileana, judeţul Călărași 820,000.00
Independența Alimentare cu apă în satul Independența, comuna Independența, județul Călărași 700,000.00
Independența Modernizare străzi  în comuna Independenţa, judetul Călăraşi 120,000.00
Jegălia Extindere și reabilitare școala gimnazială nr.1, Jegălia, județul Călărași 600,000.00
Jegălia Asfaltare străzi comunale în comuna Jegalia, județul Călărași 120,000.00
Lehliu Gară Modernizare străzi  în oraşul Lehliu Gară, judetul Călăraşi 2,126,145.28
Lupșanu Modernizare strada Liviu Rebreanu și strada Titu Maiorescu din sat Radu -Vodă, comuna Lupșanu, județul Călărași 120,000.00
Lupșanu Înființare sistem centralizat de alimentare cu apă în sat Radu Vodă, comuna Lupșanu, județul Călărași 204,444.00
Mânăstirea Modernizare străzi în comuna Mânăstirea, județul Călărași 120,000.00
Modelu Înfiinţare reţea de canalizare şi staţie de epurare în comuna Modelu, județul Călărași 1,557,560.00
Mitreni Asfaltare drumuri de interes local în comuna Mitreni, judetul Călăraşi 120,000.00
Plătărești Sistem canalizare şi staţie de epurare a apelor uzate menajere  în comuna Plătăreşti, județul Călăraşi 148,144.00
Plătărești Reabilitarea şi extinderea reţelei de alimentare cu apă în comuna Plătărești, județul Călăraşi 920,000.00
Radovanu Înfiinţare reţea de alimentare cu apă în comuna Radovanu, județul Călăraşi 920,000.00
Radovanu Sistem de canalizare şi staţie de epurare în comuna Radovanu, județul Călăraşi 120,000.00
Săruleşti Asfaltare drumuri în satele Săruleşti Gară 4285 m,  Sănduliţa 1450 m, Săruleşti 1350 m, Solacolu 900 m 756,842.90
Sohatu Asfaltare străzi şi drumuri în comuna Sohatu, județul Călărași 120,000.00
Spanțov Extindere sistem de alimentare cu apă în comuna Spanțov, județul Călăraşi 1,220,000.00
Spanțov Sistem canalizare şi staţie de epurare a apelor uzate menajere în comuna Spanțov, județul Călăraşi 120,000.00
Șoldanu Modernizare drumuri de interes local în satele Șoldanu şi Negoieşti, județul Călărași 120,000.00
Ștefan cel Mare Modernizare străzi în comuna Ştefan cel Mare, județul Călărași 120,000.00
Tămădău Mare Asfaltare străzi şi drumuri în comuna Tămădău Mare, județul Călărași 120,000.00
Ulmeni Modernizare drumuri şi străzi în comuna Ulmeni,  județul Călărași 570,000.49
Unirea Modernizare străzi în comuna Unirea, județul Călărași 470,000.00
Vîlcelele Modernizarea drumului comunal DC 25 de pe raza comunei Vîlcelele, judeţul Călăraşi 120,000.00
 Total   31,626,116.04

 

Please enter banners and links.

Monica Ghiorghe

Next Post

Centrul de Plasament Perişoru, locul unde copiii uitaţi de părinţi îşi reclădesc destinele

vin aug. 28 , 2015
Print 🖨 PDF 📄 eBook 📱Am avut curiozitatea să cunoaştem viaţa copiilor  de la Centrul de Plasament  ,,Sfântul Ştefan” din  Perişoru, aşezământ social aflat în administrarea Direcţiei  Generale de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului(DGASPC) Călăraşi.  Dis de dimineaţă, câţiva muncitori repară de zor mobilierul de joacă din parcul unde […]

Te mai poate interesa