Proiectul ,, Măsuri integrate pentru incluziune socială”, la final

Print Friendly, PDF & Email

WP_20150828_002WP_20150828_003Vineri, 28 august, a avut loc, la Călăraşi, conferinţa de final a proiectului  ,, Măsuri integrate pentru incluziune socială”, implementat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială  pentru  Protecţia Copilului (DGASPC) Călăraşi, în parteneriat cu S.C.Avangarde Tehnologies Consulting SRL.  Reprezentanţii echipei de proiect au prezentat in faţa beneficiarilor rezultatele obţinute  în urma  activităţilor  derulate în 24 de luni de implementare. Astfel,  234 de persoane defavorizate au  beneficiat de consiliere şi orientare profesională şi au  participat  la programe de  calificare sau recalificare profesională. Aceste persoane  au urmat cursuri de formare profesională atât pentru ocupaţia de cameristă cât  şi pentru dobândirea competenţelor în domeniul informaticii şi de antreprenoriat.  De asemenea, a fost creat un centru on-line de incluziune socială. Au fost organizate conferinţe de promovare şi conştientizare, privind problematica facilitării accesului la educaţie şi integrarea pe piaţa muncii a persoanelor vulnerabile. Tot în cadrul proiectului, 14 reprezentanţi ai instituţiilor publice au beneficiat de instruire în domeniul serviciilor sociale şi de ocupare.   Proiectul ,, Măsuri  integrate pentru incluziune socială” a fost accesat pe Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane  2007-2013, Axa prioritară ,,  Promovarea incluziunii sociale”, având o valoare de 2.163.348 lei.

Please enter banners and links.

Monica Ghiorghe

Next Post

38 localităţi din judeţul Călăraşi beneficiază de investiţii prin PNDL

vin aug. 28 , 2015
Print 🖨 PDF 📄 eBook 📱 Până la finele acestui an, Ministerul Dezvoltării Regionale va aloca suma totală de 31.629.116 lei pentru realizarea unor investiţii edilitare prin Programul Naţional de Dezvoltare  Locală(PNDL). De această sumă beneficiază municipiul Călăraşi şi alte 37 de localităţi din judeţ( Belciugatele, Borcea, Căscioarele, Chirnogi,  Chiselet, Crivăţ, […]