Vezi ordinea de zi/Joi, 22 decembrie, are loc şedinţa ordinară a Consiliului Local

    Primarul Municipiului Călăraşi,

În temeiul art. 39, alin. 1 şi art. 68, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia   publică locală, republicată:

DISPUNE:

   Articol unic: Consiliul Local al municipiului Călăraşi se convoacă în şedinţa ordinară, joi, 22.12.2016, ora 16.30, în sala de şedinţe a Consiliului Local Călăraşi, cu următoarea ordine de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de functii și a statului de personal din cadrul  Căminului pentru Persoane Vârstnice ,,Sfântul Antim Ivireanul” Călărași.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Regulamentului de organizare si funcționare a Căminului pentru Persoane Vârstnice ,,Sfântul Antim Ivireanul” Călărași.
 3. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar şi a cuantumului contribuţiei lunare de întreţinere a persoanelor vârstnice asistate în Căminul pentru Persoane Vârstnice ,,Sfântul Antim Ivireanul’’ Călăraşi.
 4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local 138/27.10.2016 privind stabilirea cuantumului veniturilor pe care entitățile subordonate îl pot reține din veniturile obținute din concesiuni și închirieri.
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea reorganizării Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism din cadrul Primăriei municipiului Călăraşi.
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Construire hală”, situat în municipiul Călăraşi, strada Varianta Nord, nr. 48C, judeţul Călăraşi.
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Înfiinţarea unei noi unităţi de producţie pâine la S.C. MARCHIDAN IMPEX S.R.L., în municipiul Călăraşi – Construcţie SP+P+M – Spaţiu comercial, unitate de producţie şi birouri”, situat în municipiul Călăraşi, strada Pescăruş, nr. 34, judeţul Călăraşi.
 8. Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei a unui imobil (garsonieră), situat în municipiul Călăraşi, Aleea Constructorului, nr. 9, bl. J25, sc. 1, ap. 101, judeţul Călăraşi, proprietatea personală a numitei Constantin Maria.
 9. Proiect de hotărâre privind darea în administrare unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat a activelor fixe corporale – clădiri şi terenuri aflate în domeniul public al municipiului Călăraşi.
 10. Proiect de hotărâre privind darea în administrare a Punctului Termic 2, în suprafaţă de 368 mp, situat în strada Muşeţelului, municipiul Călăraşi, către Direcţia Poliţia Locală Călăraşi.
 11. Proiect de hotărâre privind vânzarea imobilului teren – cotă indiviză teren de sub construcţie, proprietatea privată a municipiului Călăraşi, situat în Călăraşi, strada Muşeţelului, nr. 1A, bloc J55, în suprafaţă de 9,63 mp, către doamna OPREA CRISTINA.
 12. Proiect de hotărâre privind organizarea şi desfăşurarea Sărbătorii Bobotezei în municipiul Călăraşi în data de 6 Ianuarie 2016.
 13. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2017.
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului propriu al Municipiului Călăraşi preliminată la data de 31.12. 2016.
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de vânzare a locuinţelor de tip ANL situate pe raza municipiului Călăraşi.
 16. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local Călăraşi pe perioada 01.01.2017 – 31.03.2017.
 17. Diverse

Primar,

                                Daniel Ştefan Drăgulin

 

 

 

Please enter banners and links.

Actualitatea de Călăraşi

Next Post

De Crăciun, campanie de colectare donații pentru copii și persoane defavorizate

mar dec. 20 , 2016
În municipiul Călărași, în perioada 24-25 decembrie 2016, pe langa toate evenimentele gazduite de Oraselul lui Mos Craciun, se va desfasura si o campanie de donații pentru copiii si persoanele defavorizate. Astfel, in cele 2 zile, toti cetatenii cu suflet mare au posibilitatea sa doneze diverse lucruri (jucarii, articole de […]

Te mai poate interesa

error: Content is protected !!