Prim?ria Municipiului C?l?ra?i are, în acest moment, depuse spre evaluare la Organismele Intermediare, proiecte cu finan?are european? ale c?ror valori se ridic? la  aproximativ 17,54 milioane de euro, cofinan?area bugetului local fiind de doar 2%. Cele trei proiecte pe care Prim?ria Municipiului C?l?ra?i le are depuse spre evaluare sunt urm?toarele: […]

0Shares