Conform OMEN NR.4057/28.05.2019 privind repartizarea , pe județe, a cifrelor de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, în anul școlar 2019-2020, planul de școlarizare la clasa a IX-a pentru anul școlar 2019-2020 la nivelul județului Călărași este următorul: Învățământ liceal -filiera teoretică -29 de clase -filiera tehnologică -24 de clase […]