I.S.J. Călărași/ Planul de școlarizare la clasa a IX-a, pentru anul școlar 2019-2020

Print Friendly, PDF & Email

Conform OMEN NR.4057/28.05.2019 privind repartizarea , pe județe, a cifrelor de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, în anul școlar 2019-2020, planul de școlarizare la clasa a IX-a pentru anul școlar 2019-2020 la nivelul județului Călărași este următorul:

Învățământ liceal -filiera teoretică -29 de clase
-filiera tehnologică -24 de clase
-filiera vocațională 5 clase

Învățământ profesional și dual- 31 de clase

Planul asigură locuri pentru admiterea în învățământul liceal și profesional pentru toți absolvenții clasei a VIII-a din anul școlar 2018-2019. În repartizarea claselor pe filiere și profiluri, s-a ținut cont de recomandările din Planul regional de acțiune în învățământul profesional și Planul local de acțiune în învățământul profesional, documente strategice care stau la baza elaborării ofertei educaționale a liceelor tehnologice și de încadrarea în numărul de norme didactice repartizat județului Călărași.
Broșura privind repartizarea computerizată a absolvenților clasei a VIII-a în unitățile de învățământ liceal de stat, în învățământul profesional de 3 ani și în învățământul dual a fost finalizată și urmează a fi distribuită în școli, astfel încât elevii și părinții acestora să se familiarizeze în timp util cu privire la informațiile legate de oferta educațională și procedura legată de admitere, informează inspector școlar general, prof. Elena Mihăilescu.

Please enter banners and links.

Actualitatea de Călăraşi

Next Post

Asociația Comunelor din România susține urgentării adoptării Codului administrativ

joi iun. 6 , 2019
Print 🖨 PDF 📄 eBook 📱Elaborarea Codului administrativ și a Codului de procedură administrativă a constituit propunerea Asociației Comunelor din România, susținută și de celelalte structuri ale autorităților administrației publice locale, încă din anul 2004. În acest context au fost aprobate: 1. Hotărârea Guvernului nr. 1360/2008 privind aprobarea Tezelor prealabile […]

Te mai poate interesa