Consiliul Judeţean Călăraşi supune consultării publice proiectul bugetului propriu al județului Călărași pe anul 2019 și estimările pentru anii 2020-2022. Proiectul este afișat la avizierul instituției din municipiul Călărași, str. 1 Decembrie 1918, nr.1, județul Călărași și publicat pe pagina de internet www.calarasi.ro. Contestaţiile pot fi depuse la registratura Consiliului […]