Prim?ria Municipiului C?l?ra?i anun?? faptul c? miercuri, 14 noiembrie, a în?tiin?at, prin adresa nr. 51469, antreprenorul Telpron Comex SRL  al obiectivului de investi?ii ”Repara?ii capitale în municipiul C?l?ra?i-lot 1”(str?zile Mu?e?elului, Bd. Cuza Vod? ?i ?tirbei Vod?), cu privire la: ”În urma verific?rilor efectuate în teren, dup? execu?ia îmbr?c?min?ii din asfalt […]

0Shares