Sala de ?edinte a Consiliului Jude?ean C?l?ra?i a g?zduit vineri, 16 septembrie, conferin?a na?ional? „Hemoragia sistemului medical din România – de ce ne pleac? medicii?”, manifestare ce s-a bucurat de prezen?a unui num?r de peste 60 de persoane, care au dezbatut problemele sistemului medical din România ?i au venit cu […]

6Shares