Asociația Profesională Vitivinicolă „Terasele Dunării” Ostrov, împreună cu partenerii săi, Asociația Viticulturilor şi a Producătorilor de Vin din Silistra, Universitatea Ovidius Constanţa – Facultatea de Ştiinţe ale Naturii şi Stiinţe Agricole, Staţiunea Experimentală pentru Cais şi Agricultură Silistra şi Camera de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură Constanţa au implementat proiectul […]