Ședință C.J./ Cum va fi cheltuit excedentul bugetar al Consiliului Județean, în 2016

Print Friendly, PDF & Email

consiliu judetean (1)Consilierii județeni vor aproba vineri, 5 februarie, modul cum va fi utilizat excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercițiului bugetar 2015, al Consiliului Județean.

În expunerea de motive, se menționează că excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar, pe cele douã secţiuni, secţiunea de funcţionare şi cea de dezvoltare, dupã efectuarea regularizãrilor în limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, a celor exceptate şi a transferurilor din bugetul de stat sau din alte bugete, precum şi dupã achitarea plăţilor restante, se reporteazã în exerciţiul financiar urmãtor.

Acesta se utilizeazã, în baza hotãrârilor autorităţilor deliberative, astfel: ca sursã de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare; pentru acoperirea temporarã a golurilor de casã, provenite din decalajele între veniturile şi cheltuielile secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare, în anul curent, în limita disponibilului rezultat în urma aplicãrii prevederilor lit. a); pentru acoperirea definitivã a eventualelor deficite ale secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare, dupã caz, la sfârşitul exerciţiului bugetar.

Excedentul bugetului propriu al judeţului Călăraşi, rezultat la încheierea exerciţiului bugetar 2015, se ridică la valoarea de 32.538 mii lei, din care, la această dată, se propune utilizarea sumei de 19.616 mii lei, pentru finanţarea programului de investiţii pe anul 2016. În programul de investiţii, sunt nominalizate următoarele obiective: investiţii noi, în valoare de 2.426 mii lei; investiţii în continuare, în valoare de 8.725 mii lei; alte cheltuieli de investiţii, în valoare de 4.327 mii lei; reparaţii capitale, în valoare de 978 mii lei; proiecte cu finanţare externă nerambursabila, în valoare de 3.160 mii lei.

Obiectivele de investiţii şi celelate cheltuieli asimilate investiţiilor au fost cuprinse în programul pe anul 2016, având aprobate, în prealabil, documentaţiile tehnico – economice, precum şi note de fundamentare pentru categoria „alte cheltuieli de investiţii”, întocmite de Direcţia tehnică din cadrul Consiliului Judeţean Călăraşi şi de ordonatorii terţiari de credite în cauză.

Totodată, se propune utilizarea, din excedentul bugetar rezultat la încheierea exerciţiului bugetar 2015, în exerciţiul bugetar 2016a sumei de 1.101,85 mii lei, având ca destinaţie plată arieratelor şi a sentinţelor judecătoreşti înregistrate de Spitalul Judeţean de Urgenţă Călăraşi şi Spitalul de Psihiatrie Săpunari.

În expunerea de motive se menționează cã mãsura propusã îşi găseşte suportul legal în prevederile Hotărârii nr. 995/2015, privind alocarea din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2015, pentru unele unităţi administrativ – teritoriale, în prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale şi în Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

Please enter banners and links.

Actualitatea de Călăraşi

Next Post

Conducerea sub influenţa alcoolului, sancţionată de poliţiştii călărășeni

mar feb. 2 , 2016
Print 🖨 PDF 📄 eBook 📱Poliţiştii Inspectoratului de Poliţie Judeţan Călăraşi au desfăşurat, în perioada 30 – 31 ianuarie 2016, o acţiune de prevenire şi combatere a conducerii autovehiculelor de către persoane aflate sub influenţa băuturilor alcoolice sau care nu posedă permis de conducere. Astfel, poliţiştii rutieri au fost prezenţi […]

Te mai poate interesa